Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

جان باختن 4 نوجوان بر اثر قاچاق سوخت در زابل بلوچستان

2009,01,28

See also

جوانان بیکار جهت برطرف کردن نیاز مالی خانواده هایشان مجبور به دست زدن به کارهای پر خطر و نا مشروعی مانند موارد ذکر شده می شوند .

 سحر گاه روز یک شنبه 6 بهمن ماه بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق در محور زابل نهبندان هر دو خودرو آتش گرفتند که در این حادثه اسفبار 4 نوجوان جان باختند و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند . گفتنی است پس از بررسی های انجام شده مشخص شد که هر چهار نفر قربانی سنی زیر 20 سال داشته اند که این آمار وخامت اوضاع را در منطقه در خصوص اشتغال و ترک تحصیل دانش آموزان جهت مبادرت به قاچاق کالا و مواد مخدر نشان می دهند .جوانان بیکار جهت برطرف کردن نیاز مالی خانواده هایشان مجبور به دست زدن به کارهای پر خطر و نا مشروعی مانند موارد ذکر شده می شوند .
آژانس ایران خبر

Source: http://taftan32.blogspot.com/2009/01/4.html

Find more articles in the Archive