Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

انتقال زندانی بلوچ عبدالکریم شه بخش به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام در زندان اصفهان

2017,08,19

See also

روز شنبه ۲۸ مرداد ماه زندانی عبدالکریم شه بخش حدودا ۴۳ ساله متاهل و دارای ۶ فرزند و که به گفته مقامات رژیم وی اتباع افغانستان می باشد و حدودا ۳ سال است که در بند ۴ زندان دستگرد اصفهان زندانی است جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل گردید. به وی گفته شده است جهت آخرین ملاقات می تواند با خانواده خود تماس بگیرد و از آنها بخواهد تا برای دیدن او بیایند. این زندانی به احتمال زیاد صبح روز یکشنبه در زندان به دار آویخته خواهد شد.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح امروز حداقل یک زندانی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی در زندان دستگرد اصفهان منتقل گردید.

روز شنبه ۲۸ مرداد ماه زندانی عبدالکریم شه بخش حدودا ۴۳ ساله متاهل و دارای ۶ فرزند که (و به گفته مقامات رژیم) از اتباع افغانستان می باشد و حدودا ۳ سال است که در بند ۴ زندان دستگرد اصفهان زندانی است جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل گردید.

به وی گفته شده است جهت آخرین ملاقات می تواند با خانواده خود تماس بگیرد و از آنها بخواهد تا برای دیدن او بیایند.

این زندانی به احتمال زیاد صبح روز یکشنبه در زندان به دار آویخته خواهد شد. لازم به یاد آوری یکی از بستگان این زندانی به نام عبدالستار شه بخش در زندان اصفهان نیز در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد .

موج اعدام های گروهی در ایران بصورت لاینقطع ادامه دارد و تقریبا تمامی اعدام ها بصورت مخفیانه صورت می گیرد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،انتقال حداقل یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام را محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و سایر مراجع بین المللی خواهان دخالت برای متوقف کردن اعدام در زندانهای ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اوت ۲۰۱۷

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بين الملل

Publisher: hd

Source: http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:1396-05-28-09-58-25&catid=5:2010-07-21-10-19-53

Find more articles in the Archive