Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اولین شهردار زن دوره پنجم شوراها در بلوچستان منصوب شد

2017,08,25

See also

گفتنی است مهتا موحدی موحد دومین زن بلوچ است که به عنوان شهردار انتخاب می شود. کارشناسان انتخاب یه زن به عنوان شهردار در این منطقه را در امتداد رویکرد افزایش مدیران زن می دانند.

زاهدان - مهنا محمدی موحد با اکثریت آرای شورای منتخب شورای شهر ، شهردار اسپکه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسپکه بعد از ظهر پنچ شنبه و تنها یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف، شهردار این شهر را انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش این اعضا با اکثریت آرا خانم مهنا موحدی موحد را به عنوان سکاندار مدیریت شهر اسپکه برگزیدند. مهنا محمدی موحد بانوی ۲۹ ساله و مدرس دانشگاه است. گفتنی است موحدی موحد دومین زن بلوچ است که به عنوان شهردار انتخاب می شود.

کارشناسان انتخاب یه زن به عنوان شهردار در این منطقه را در امتداد رویکرد افزایش مدیران زن می دانند.

Publisher: hd

Source: http://www.mehrnews.com/news/4068465/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

Find more articles in the Archive