Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

فکر نان باش که خربزه آب است

2017,09,06

See also

همه نیروهای کاری و فنی تمام شرکت های دست اندرکار در زمینه گازرسانی به زاهدان، از دیگر استانها آورده شده و حتی گچکار و شاگردش از استان ما (سیستان و بلوچستان) نیست .

استانداری برای ضمانت این اشتغال واسطه شد و قراداد دومیلیاردتومانی باجهاد دانشگاهی استان بسته شد تا بخشی از نیروی کار شرکت های گاز کشی ازجوانان استان تامین شود . اما انچه درحال رخ دادن است به این زیبایی نیست ازمیان صدها نفراز افراد اموزش دیده فنی حرفه ای وجهاد دانشگاهی ، تعدادی کمتر از انگشتان دست جذب شده اند .

همه شرکت های گازکشی خارج از استان بوده و همه نیروهای کارشان از دیگر استانهاست حتی گچکار و شاگردش از استان ما نیست .

درحالی که کارگران ما سر چهاراهها برای یک نصف روز کار ، منتظر ترمز یک ماشین هستند .دستمزد 300 هزارتومانی یک جوشکار و یاگچکار وارداتی این شرکت ها آزار دهنده است و ازطرفی موجب بالارفتن هزینه گازکشی در شهر می شود .

بی دلیل نیست مردمی که برای آمدن گاز لحظه شماری می کردند حالا برای گازکشی منازلشان تعلل می کنند .

به نظر می رسد باید در اسرع وقت همه این شرکت را فراخوان کرد و قبل ازاین که این مرکب عادت کند به بار کج بردن، توجیه شوند و بر امور آنها نظارت گردد . البته باید اقرار کرد مساله ضعف نظارتها و رها شدن کارها همچنان مردم استان ما را آزار می دهد.

نگاه مسولان ، علما وحتی رسانه ها بیش ازاینکه به چشمه روزی مردم باشد به انتصاب ها ، تکذیبه ها ، رای زنی ها ، نشست ها ومطالبات جناحی و سیاسی معطوف شده است غافل از اینکه فکرنان باید که خربزه آب است . غافل ازاینکه در پی فرصت های نان آور استان باید بود که یکی پس ازدیگری از دست ما می رود .

شغل های بخش گاز ،بخش پوست و چرم ،خرما ، گوشت ،انرژی و...مشتی از این خروارفرصت هاست

Publisher: hd

Source: http://zahedan.iribnews.ir/fa/news/1794424/%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Find more articles in the Archive