Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

زیتون، درختی مقاوم به طوفان های شن سیستان وبلوچستان + فیلم

2017,10,20

See also

کشت زیتون چند سالی است که در سیستان و بلوچستان رواج پیدا کرده است و هم اکنون به صورت پراکنده کشت می شود و برخی از باغداران استان ، باغ هایی چند هکتاری از زیتون ایجاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کشت زیتون چند سالی است که در سیستان و بلوچستان رواج پیدا کرده است و هم اکنون به صورت پراکنده کشت می شود و برخی از باغداران استان ، باغ هایی چند هکتاری از زیتون ایجاد کرده اند.

درختان زیتون با شرایط آب و هوایی سیستان و بلوچستان از جمله طوفان های شن در مناطق شمالی این استان سازگاری قابل توجهی دارند و محصول زیتون تولید شده در این استان از کیفیت بسیار مرغوبی برخوردار است.

آقای میر، این باغدار زهکی نیز در سال های اخیر محصولات زیتون خود را به شیوه های مختلف فرآوری می کند و امسال هم راه اندازی کارگاه روغن گیری در این شهر به کمک فرآوری بیشتر این محصول آمده است. کارگاه روغن گیری زیتون را ، دانشگاه زابلبه منظور فعالیت های تحقیقاتی خود در مجتمع علمی تحقیقاتی این دانشگاه، مستقر در شهر زهک ایجاد کرده است.

مدیرجهاد کشاورزی زهک گفت :در حال حاضر 30 هکتار باغ زیتون بارور و 20 هکتار باغ غیربارور در این شهرستان وجود دارد که پیش بینی می شود 60 تن زیتون از این باغات بارور برداشت شود. امیری کشت درختان زیتون را برای جایگزینی سایر درختانی که در آب و هوای منطقه مقاومت چندانی ندارند، کشتی مناسب بیان کرد.

Publisher: hd

Source: http://www.iribnews.ir

Find more articles in the Archive