Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

اعدام 11 نفر در کرمانشاه

2009,03,02

سایت کرمانشاه پست: با اعدام یازده نفر دیگر در روز گذشته (یکشنبه) در کرمانشاه ، آمار اعدام شدگان تنها در سال جاری (در این منطقه) به 35 نفر رسید

سایت کرمانشاه پست: با اعدام یازده نفر دیگر در روز گذشته (یکشنبه) در کرمانشاه ، آمار اعدام شدگان تنها در سال جاری (در این منطقه) به 35 نفر رسید . این در حالی است که الهیار ملکشاهی ، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ،در نشست خبری چند روز پیش خود با خبرنگاران ، پیشاپیش خبر اعدام این افراد را اعلام کرده بود . دادگستری مدعی شده که این اعدامها به دلیل محدودیت در ملأ عام صورت نمی گیرد. هنوز از موضوعات پرونده اعدام های اخیر هیچگونه خبری منتشر نشده و تارنمای سازمان زندان های کرمانشاه هم دراینباره بر روی خروجی خود هیچ خبری مخابره نکرده است .

Source: http://www.iranpressnews.com/

Find more articles in the Archive