اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد

اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد اول ماه می روز جهانی کارگر هر ساله به عنوان نماد جهانی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و به مثابه مقاومت و پایداری مبارزات کارگری در سراسر جهان پاس داشته می‌شود. در این روز تاریخی همه ساله کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان با برگزاری … ادامه خواندن اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد