ارتش سایبری جمهوری اسلامی فعالان سیاسی بلوچ را نشانه گرفته است/ دٌرّهان بلوچ

در یک کشورغیردمکراتیک مذهبی که رهبر خود را نماینده خدا بر روی زمین میداند و به زعم خود تصمیمات خدای گونه می گیرد و بعد از چهل سال حکومت، مردم در سرتاسر ایران را به خاک سیاه نشانده و کوچکترین اعتراض آنها را به خاک و خون می کشد، هیچ گونه محصولی بجز تربیت آخوندهایی چند، که رفتن به بیت الخلآ به مردم بیاموزند نداشته است.

این نظام در صدد است سطح علوم را به سطح آموزه های غیرعلمی خود تنزل دهد و ولایت گونه بر مردمی به پندار آنها نابالغ هستند حکومت کند و برایشان چون قیم طفلی صغیر تصمیم بگیرد. اینگونه حکومتها هر گونه بالندگی را از مردم خود میگیرند که این ضربه بر ملّیتهای دیگر مضاعف و گاها بیشتر است.

این رژیم حتی توسط ماموران ارتش سایبری خود با استفاده از نام های بلوچی دستاورد علمی افرادی را که مجبور شده اند از جهنم جمهوری اسلامی فرار کنند و در فضای دمکراسی غرب درجات علمی کسب کنند، استفاده نامشروع برای تحقیر نمودن ملّتی دیگر و به زیر سوال بردن مبارزین این ملت استفاده می کند.

عمال جمهوری اسلامی در پی کاشتن یأس، ناامیدی و عدم اعتماد، در میان مردم این ملّت هستند که عملی جنایتکارانه و در جهت اهداف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی و ارتش سایبری وعوامل رنگارنگ گوش به فرمان آن چنین اهدافی را دنبال میکنند. وضعیت در ایران کنونی محصول چند دهه حکومت پهلوی ها و حکومت چهل ساله جمهوری اسلامی است. این وضعیت فاجعه بار در ایران نشانه آنست که این حاکمان نمیتوانند حکومت کنند و مردم را به آزادی و رفاه برسانند، زیرا خود عامل هر گونه فساد در کشور می باشند.

تبعیض های ملیتی، مذهبی، فقر، محرومیت و بیکاری محصول عامدانه حکومتهای شاه و شیخ در بلوچستان است. اداره قاچاق و توزیع مواد مخدر در بلوچستان بدست نظامیان جمهوری اسلامی و عوامل آنها صورت می پذیرد که این منبع درآمدی برای انجام کارهای تروریستی آنان است. جابجایی مواد مخدر از طریق بلوچستان را مافیای نظامی به انجام میرساند و در توزیع آن نظارت کامل دارد.

بلوچها با حضور زمانی اندک و تعداد نفرات بسیار اندک خود در مقایسه با مردم دیگر ملت های ایرانی در کشورهای دمکراتیک به موفقیت های علمی عدیده ای دست یافته اند. دانش آموختگان فراوانی که با فرهنگ سکولار دمکراتیک این کشورها آشنا هستند و دانش آموختگان در بلوچستان میتوانند سُکان کشتی یک بلوچستان سکولار دمکراتیک را که حکومت های مرکزی آنرا به گِلْ نشانده اند را با همگامی مبارزان سیاسی خود در دست گیرند، آنرا به آبهای آزاد هدایت نمایند، آزادی، رفاه و سعادت را برای مردم باوچستان به ارمغان آورند.

این زمانی میسر است که حاکمیت در بلوچستان در دست مردم بلوچستان باشد زیرا دیگران فقط برای دزدی و چپاول آمده و می آیند و در جهت نابودی بلوچستان عمل میکنند. مسئولان نظام در بلوچستان مجریان و زمینه سازان تجزیه بلوچستان و به همزدن تناسب جمعیت برای به اقلّیت درآورن مردم بلوچ در بلوچستان هستند تا مردم بلوچ را به حاشیه برانند و نابود سازند.

دٌرّهان بلوچ

6 آگوست 2018

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا