اطلاعیه‌ی اعلام موجودیت ‹‹بلۆچستان اُستمانئے ورنا رَم›› (سازمان جوانان مردم بلوچستان) Balochistan Peoples Youth Organization

ما تعدادی از جوانان بلوچستان که از هواداران یا اعضای حزب مردم بلوچستان نیز هستیم برای دستیابی به حاکمیت مردم بلوچستان بر بنیاد منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان جوانان مردم بلوچستان را تشکیل می‌دهیم.

سازمان جوانان مردم بلوچستان براى اهدافی مبارزه می‌کند که حزب مردم بلوچستان در برنامه و اساسنامه‌ی خود اعلام نموده و برای تحقق آن‌ها تلاش می‌نماید.

ما براى ايجاد يک جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس برابری جنسیتی و اجتماعی و آزادی‌های مندرج در منشور جهانی حقوق بشر شامل آزادی اندیشه و بیان، و آزادی دین و مذهب فعالیت می‌نماییم.

در جهت ایجاد ارتباطات و هماهنگی‌های مبارزاتی با جنبش طبقات زحمتکش و جنبش برابری طلبانه‌ی زنان کوشش می‌نماییم تا توانمندی‌های جامعه‌ی بلوچستان در راستای دستیابی به حقوق انسانی و تحقق برابری و آزادی بیشتر بشود.

مردم بلوچستان از حاکمیت خود محروم شده‌اند و تحت ستم ملی و سیاست‌های هژمونی‌ طلبانه‌ی استعماری هستند.

برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت مردم و حق حاکمیت ملی، ما فعاليت‌های حق طلبانه خود را در چارچوب برنامه و منشور سازمان جوانان با انرژی مضاعف به پيش می‌بریم و برای مطالبات نسل جوان بلوچستان که همانا رهایی از هر نوع تبعیض برای برقراری يک دنياى بهتر و ساختن جهانی آزاد و حق‌برابر است مبارزه می‌کنیم.

سازمان جوانان همه‌ی سعی خود را خواهد نمود تا کمبودی را که در بلوچستان از جهت سازماندهی فعالیت‌های نیروی جوان پیشرو و دمکراتیک برای دستیابی به حقوق صنفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد جبران نماید.

آینده به ما جوانان تعلق دارد، بنابراین ما همراه با دیگر جوانان در صدد ایجاد آینده‌ای شاد توأم با رفاه و پیشرفت برای جوانان بلوچستان هستیم.

بدینوسیله هیئت موسس سازمان جوانان مردم بلوچستان نیز موجودیت خود را اعلام می‌نماید.

سازمان جوانان مردم بلوچستان

۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴/۰۹/۲۰۲۱

#سازمانجوانانمردم_بلوچستان

#نسلجوان #جوانان #حاکمیتملی #بلوچستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا