اطلاعیه حزب کومەلە کُردستان ایران برای پشتیبانی از اولین سالروز جمعه خونین زاهدان

   

در جریان خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱٤۰۱ خورشیدی، در اعتراض به کشته شدن ژینا ( مهسا امینی) مردم زاهدان بعد از برگزاری  نماز جمعه، به خیابان آمدند تا هم به کشته شدن ژینا( مهسا) امینی و هم به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به دختر بلوچ اعتراض کنند. اما اعتراض مسالمت آمیز مردم بلوچ در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی به خون کشیده شد و متاسفانە با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ۱۰۰ نفر  کشتە و صدها نفر نیز زخمی شدند.

جمعه خونین زاهدان مردم بلوچ را ساکت نکرد، بلکە موجب شد کە فعالانە جنبش زن،زندگی، آزادی را تقویت و حمایت نمایند. مردم بلوچستان در طول یک سال گذشته، به شیوەای هدفمند و سیستماتیک بعد از برگزاری نماز جمعه و سخنرانی های برحق مولانا عبدالحمید، بر ضد جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی، به خیابانها بیایند و یکی از پرشکوه ترین جلوه مبارزه مدنی و اعتراضات را در جنبش زن،زندگی،آزادی در انظار جهانیان بە نمایش بگذارند.

مبارزات بلوچستان و کُردستان، در خیزش سراسری انقلاب زن،زندگی،آزادی از ۱٤۰۱ تاکنون در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی به اوج همگرایی و همصدایی بی نظیری رسید و مردم بلوچ و کُرد در خیابانهای بلوچستان و کُردستان در حمایت از هم، فریاد دادخواهی و آزادیخواهی سردادند.

حزب کومەلە کُردستان ایران، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و همدردی با قربانیان جمعه خونین زاهدان، از مبارزات و مطالبات مردم بلوچستان حمایت نمودە و بیشتر از پیش بر همبستگی دو ملت برای دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری تاکید مینماید.

همچنین از سازمانها و نهادهای حقوق بشری بین المللی خواستاریم، تا در افشای جنایت جمعه خونین زاهدان،و جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در همه نقاط ایران و کُردستان بیشتر کوشیدە و فریاد دادخواهی مردم ستمدیده باشند. همچنین از همە فعالان سیاسی و کنشگران مدنی درخواست میکنیم وسیعا در یادبود جمعە خونین زاهدان و تجمعات مربوطە شرکت نمایند.

کُردستان،بلوچستان چشم و چراغ ایران

پر توان باد جنبش زن،زندگی،آزادی

حزب کومەلە کُردستان ایران

۲٨ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی

٦ مهر ۱٤۰۲ خورشیدی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا