اعتصاب غذای یک زندانی در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان زاهدان (دزُآپ)

زندانی امین رجبی ۵۵ ساله ، ۹ سال است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد .وی روز شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد . زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بجای رسیدگی به خواسته های عادلانه این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتصاب غذای زندانی امین رجبی دراعتراض به شرایط غیر انسانی و ضدبشری در زندان مرکزی زاهدان و انتقال وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه .

زندانی امین رجبی ۵۵ ساله ، ۹ سال است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد .وی روز شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد . زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بجای رسیدگی به خواسته های عادلانه این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.

بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان دارای شرایطی غیر انسانی است و زندانیان بی دفاع در این بند علاوه بر محدودیتهای موجود در این بند ، تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند.

زندانی امین رجبی ۹ سال پیش دستگیر و به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.او به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران،سلب حقوق اولیه انسانی زندانیان که آنها را ناچار به دست زدن به اعتصاب غذا می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به شکنجه زندانیان، اعدام زندانیان سیاسی، اعدام نوجوانان،اعدام های گروهی ، اسید پاشی و چاقو کشی علیه زنان خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه و پدر خوانده داعش به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

زندانی امین رجبی ۵۵ ساله ، ۹ سال است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد .وی روز شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد . زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بجای رسیدگی به خواسته های عادلانه این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتصاب غذای زندانی امین رجبی دراعتراض به شرایط غیر انسانی و ضدبشری در زندان مرکزی زاهدان و انتقال وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه .

زندانی امین رجبی ۵۵ ساله ، ۹ سال است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد .وی روز شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد . زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بجای رسیدگی به خواسته های عادلانه این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.

بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان دارای شرایطی غیر انسانی است و زندانیان بی دفاع در این بند علاوه بر محدودیتهای موجود در این بند ، تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند.

زندانی امین رجبی ۹ سال پیش دستگیر و به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.او به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران،سلب حقوق اولیه انسانی زندانیان که آنها را ناچار به دست زدن به اعتصاب غذا می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به شکنجه زندانیان، اعدام زندانیان سیاسی، اعدام نوجوانان،اعدام های گروهی ، اسید پاشی و چاقو کشی علیه زنان خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه و پدر خوانده داعش به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۱ دی۱۳۹۳ برابر با۱۱ ژانویه ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا