افراط گری مذهبی درهر شکل آن فاجعه آمیز و محکوم به شکست است

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

 

افراط گری مذهبی درهر شکل آن فاجعه آمیز و محکوم به شکست است

تاریخ گواهی میدهد بخش بزرگی از بی رحمانه ترین جنگهایی که برای به قدرت رسیدن صورت گرفته اند، مذهبی بوده اند. قتل عام مردم سرزمین فارس وبخشی از مردم جغرافیای عراق برای ترویج شیعه گری درعهد دولتهای صفویه برای کسب قدرت بوده است. این کشتار وحشیانه بعد از چندین نسل هنوز هم از اذهان مردم پاک نشده است.

در دوران این جنگها بلوچستان نیزدرامان نماند، مناطقی از بلوچستان که درهمسایگی دولت فارس بودند مورد هجوم قرار گرفتند، مردم آن یا به قتل رسیدند یا مجبور گردیدند که به مذهب فاتحان جنگ در آیند. دولت فارس همسایه شمالی بلوچستان همواره جنگهایی را بر مردم بلوچستان تحمیل نموده که موجب کشتار و آوارگی مردم بلوچ شده اند.در عصر جدید و دراوایل نظام پهلوی بلوچستان غربی مورد هجوم قرار گرفت و ضمیمه ایران گردید. از بدو انضمام سیاست یکسان سازی یک زبان و یک ملت در بلوچستان به اجرا گذاشته شد که تبعیضات گوناگونی در همه ابعاد زندگی از جمله ستم مذهبی ، ستم فرهنگی، ستم اقتصادی و ستم زبانی بر مردم بلوچ تحمیل گردید.

مردم بلوچ عمدأً در فقر نگهداشته شدند و سیستم آموزشی کنترل شده ای اجرا گردید، بیش از چهار دهه (چهل سال) آموزش فقط در حد ابتدایی یا 6 کلاس برای تربیت افرادی که بتوانند خواندن و نوشتن زبان فارسی را در حد انجام کارهای ابتدایی بیآموزند بوده است.
تا سال 1965 میلادی بجز مرکز استان همه مراکز پر جمعیت بلوچستان ایران از آموزش تا سطح دیپلم محروم بوده اند، تا این تاریخ هیچ بلوچی نتوانسته است از مدارس بلوچستان برای تحصیلات عالیه به دانشگاهی راه یابد.

با تغییر نظام در ایران و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران تبعیضات فوق با بهره گیری از وسایل ارتباطی و و با پول منابع طبیعی ملتهای تحت ستم که خود از عاید آن بی بهره اند سرعت بیشتری بخود گرفته است و ستم مذهبی به حد اعلی رسیده است. بسیاری از رهبران مذهبی ترور، زندانی، شکنجه و اعدام شده اند.
یکسان سازی زبانی و فرهنگی در بلوچستان که میتواند جنایتی علیه بشریت محسوب شود، د ر نظام جمهوری اسلامی ایران به سرعت چندین برابر صورت میگیرد. نظام افراطی جمهوری اسلامی ایران که خواب امپراتوری فارس و هلال کمربندی شیعه در منطقه را می بیند، گروههای شیعه افراطی در منطقه را با پول و سلاح و آموزش های نظامی تغذیه می کند تا موجبات بی ثباتی کشورهای همسایه را فراهم گراند.

پدیده افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه و دیگر ممالک اسلامی در این ابعاد، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با ولایت مطلقه فقیه پدید آمد و این پدیده می تواند با از میان رفتن جمهوری اسلامی ایران نابود شود. گروه های افراطی مذهبی در بسیاری از ممالک اسلامی عوامل جنگ و ویرانی و قتل و غارت هستند و در تخریب چهره مذهب نقش داشته اند.

داعش که مدعی خلافت اسلامی است با تخریب و کشتار وحشیانه افراطی ترین گروه مذهبی ای است که مانند جمهوری اسلامی ایران از مذهب استفاده ابزاری می کند. با کشتار وحشیانه و گروهی اسیران، گردن زدن در ملاءِعام و در مقابل میدیا، به اسیر گرفتن کودکان و زنان و مردانی که باوری غیر از باورهای آنان دارند، تجاوز و خرید و فروش زنان به عنوان غنیمت جنگی، داعش را در میان همه گروهها به عنوان افراطی ترین گروه متمایز کرده است، که موجبات انزجار جهانی را فراهم آورده و چهره مذهب را تخریب کرده است.
این گروه میتواند یکی از محصولات تولید افراط گرایی جمهوری اسلامی برای بی ثباتی در منطقه باشد. تداوم وجود جمهوری اسلامی می تواند همواره گروههای افراطی جدیدی را باز تولید کند.

ملّت بلوچ با اکثریتی سُنی مذهب ملّتی سکولار است که با باورداشتهای گوناگون در جغرافیای بلوچستان در همزیستی مسالمت آمیز بسر میبرند. آنچه این همزیستی را پررنگتر می کند وابستگی این افراد به ملّت بلوچ و زندگی در جغرافیای بلوچستان است. مردم بلوچ ملّتی با سرزمین مشخص، زبان و اداب و رسوم مخصوص به خود است.

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که بیگانگان در سرنوشت آنان دخالت کنند و بازیچه سیاست گروههای افراط گرای قدرت طلب شوند.

ادیان و مذاهب درفرهنگ مردم بلوچستان آزاد و مورد احترام هستند. هیچ مذهبی را بر دیگری امتیازی نیست. درصد بالایی از مردم بلوچ شیعه مذهب هستند و آمار صوفی ها و ذگری ها قابل ملاحظه است. همه باورها مورد احترام مذهب اکثریت سُنی در بلوچستان هستند و همه چون اعضای یک خانواده در کنار هم با صلح و صفا زندگی می کنند و با یکدیگر قرابت و خویشاوندی دارند.
حزب مردم بلوچستان رهبران مذهبی را محترم می شمارد و از آنان حمایت می کند و از ملّت بلوچ تقاضا دارد، که اجازه ندهند که بیگانگان فرصت طلب و افراطی و خود محوربین به باورها و آموزه آنان توهین کنند و آنها را زیر سئوال ببرند.

حزب مردم بلوچستان

آپریل2017

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا