اقدام به خودکشی یک زندانی در شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان و وضعیت نامشخص وی

زندانی عیسی براهویی حدودا ۲۲ ساله بیش از یک هفته پیش در بند۱ زندان مرکزی زاهدان مورد شکنجه و ضرب وشتم و اذیت و آزار فردی به نام مالکی رئیس بند ۱ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت .

بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ضرب و شتم وحشیانه یک زندانی توسط زندانبانان ولی فقیه و انتقال وی به شکنجه گاه و اقدام او به خودکشی برای رهایی یافتن از اعمال ضدبشری در زندان مرکزی زاهدان .

زندانی عیسی براهویی حدودا ۲۲ ساله بیش از یک هفته پیش در بند۱ زندان مرکزی زاهدان مورد شکنجه و ضرب وشتم و اذیت و آزار فردی به نام مالکی رئیس بند ۱ زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت .

این شکنجه گرپس از اعمال وحشیانه دستور داد که این زندانی بی دفاع را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی منتقل نمایند و در آنجا هم مورد شکنجه پاسداربندهای این شکنجه گاه قرار گرفت .

این زندانی یک هفته پیش ،پس از انتقال به سلول انفرادی برای پایان دادن به درد و رنج و شکنجه های وحشیانه اقدام به خودکشی نمود و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.

زندانبانان ولی فقیه بطور سیستماتیک و مستمر اقدام به شکنجه که بعضا منجر به مرگ زندانیان می شود می نمایند ولی زندانیان بی دفاع هیچگونه حقی برای دفاع از خود ندارند و هیچ کسی پاسخگوی آنها نیست.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ضرب و شتم وحشیانه زندانیان توسط زندانبانان در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که گاها منجربه مرگ آنها می شود را محکوم می کند و از کمسیر عالی حقوق بشر ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درامور ایران و دبیرکل سازمان ملل و سایر مراجع حقوق بشری خواهان اقدام فوری و عملی بمنظور پایان دادن به شکنجه و اذیت و آزار زندانیان در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول مهر ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

دبیر کل سازمان ملل متحد

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

سازمان عفو بين الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا