بازداشت سیاسی دختران بلوچ معمول نیست

بدون شک یکی از بهترین کارها برای حفظ وحدت تمامی اقوام وملیتهای درون مرزهای جغرافی یک سرزمین تعامل صحیح واحترام گذاشتن به باورها وحساسیتهای آنها است.

مقام ومنزلت زنان در فرهنگ وباورهای ملت بلوچ جایگاهی بس بزرگ وحساس است مردم بلوچ همواره تعرض به حریم بانوان را یکی از کارهای بسیار ناپسند ونابخشودنی دانسته و خود نیز همیشه از ورود کردن به این مقوله حذر می نمایند.

دستگیری خانم آمنه عیسی زهی آنهم فقط به دلیل سخن گفتن درباره عزا داری وسینه زنی بر اساس باور واعتقاد اهل سنت در باره آن، توسط نیروهای انتظامی وامنیتی در واقع تحریک احساسات مردم بلوچ و به باور این مردم تحقیر آنان با به زیر پا گذاشتن بزرگترین خط قرمز وحساسیت آنان است.

شاید این بانو با نادیده گرفتن خط ومرزهایی که امروزه بعنوان قانون در آمده مرزهایی را زیر پا گذاشته است و سخنان تند ونسنجیده ای ابراز داشته اما باید توجه داشت که دستگیری او با توجه به فرهنگ وباورهای مردم بلوچ واکنشی بسیار غیر معمول وناپسند به این عمل ایشان تلقی می شود.

با توجه به اصل تسامح وتساهل مسئولین امنیتی قطعا می توانستند هوشیارانه تر عمل کردن وگوشزد نمودن خطای ایشان وگوشزد نمودن جدی ودیگر اقدامات معمولتر و سبک تر این قضیه را به گونه ای مدیریت کنند که هم ایشان متنبه شده وهم اینگونه نارضایتی عمومی را در پی نداشته باشد.

بنده با توجه به سعه صدر و دلسوزی مدیران ارشد دستگاههای امنیتی وقضایی این امید را دارم که حساسیتهای موجود توسط آنان مورد توجه قرار گرفته وقبل از آنکه این عمل عده ای از همکاران آنان پی آمد مخرب دیگری را در پی داشته باشد وچه بسا عده ای بدخواه ایران وبلوچها آنرا دست آویز نقشه های شوم خود قرار دهندآ انشاالله با مدیریت صحیح موضوع وپی گیری آن تصمیمی شایسته و در خور انتظار دوستداران ایران اتخاذ نموده وبار دیگر مردم این خطه از ایران عزیز را مورد دلجویی قرار خواهند داد .

شهروند بلوچ ایرانی درمحمد بهرامی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا