برنامه ای از تلویزیون همبستگی جمهوری خواهان: انتخابات مسخره آخوندها و دهن کجی دولت سوئد به مردم ایران

ویدیوی گفتگو با آقای رضا اسماعیلی مهمانان برنامه آقایان: مهدی قائمی سخنگوی جنبش برای همبستگی ایرانیان، رحیم بندویی اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، حافط فاضلی از اعضای رهبری حزب تضامن دمکراتیک ایران، خالد حسن پوز از اعضای کادر مرکری حرب دمکرات کوردستان ایران.

https://www.facebook.com/reza.esmaili1/videos/2766425820173534

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا