برگزاری تظاهرات تشکیلات آلمان حزب مردم بلوچستان

مئی راجءِ پجارانت” ، ” بلوچستان بلوچءِ نام و نشان انت” ، “بلوچستانی تیاب دپان ءَ وتیگ مکن ات” ، ” وتی مردمان ءَ چه بلوچستان ءِ مردمان، گیشتر مکن ات” ، ” نه په تغییر بافت جمعیتی بلوچستان” ، شعارهايی بودند که تظاهر کنندگان سردادند.

اطلاعيه

برگزاری تظاهرات تشکیلات آلمان حزب مردم بلوچستان در شهر کلن عليه دستگيري ها ، شکنجه ، اعدام مردم بلوچ ، تغییر نام بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی بلوچستان.

جمعی از اعضاء وهواداران حزب مردم بلوچستان روز جمعه 17 نوامبر سال 2017 میلادی اقدام به برگزاری تظاهراتی در مرکز شهر کلن کشور آلمان نمودند۔
در این تظاهرات اعضاء وهواداران حزب مردم بلوچستان با شرکت فعالانه اعتراض خود را نسبت به تغییرنام ، تقسیم و تغییربافت جمعیتی بلوچستان اعلام داشتنند. تظاهرکنندگان اعتراض خود را از دستگيری، شکنجه و اعدام جوانان بلوچ در زندانهای رژيم و کشتار مردم عادی بلوچ تحت بهانه های واهی و اعدام فعالان اهل سنت ایران اعلام کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران شدند.

تظاهر کنندگان شعارهای خود را به زبان بلوچی و آلمانی فرياد زدند. از جمله شعارها عبارت بودند از “بلوچستان مئی راجءِ پجارانت” ، ” بلوچستان بلوچءِ نام و نشان انت” ، “بلوچستانی تیاب دپان ءَ وتیگ مکن ات” ، ” وتی مردمان ءَ چه بلوچستان ءِ مردمان، گیشتر مکن ات” ، ” نه په تغییر بافت جمعیتی بلوچستان” ، شعارهايی بودند که تظاهر کنندگان سردادند.

تعدادی از شرکت کنندگان دراين تظاهرات مسالمت آميز بياناتی در ارتباط با سرکوب و تبعیض شديد و خارج از عرف مردم بلوچستان توسط جمهوری اسلامی ایران ايراد نمودند.
حضور شخصيت ها وفعالين جریان های سياسی ملیت های ديگر ساکن ايران و اعلام حمایت آنان از مبارزات مردم بلوچستان برای دستیابی “حاکمیت ملی” به کيفيت اين تظاهرات مسالمت آميز غنای بيشتری بخشيد.

اين تظاهرات رأس ساعت 13:30 آغاز و در ساعت 16:30 پایان یافت.

تشکیلات آلمان حزب مردم بلوچستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا