بلۆچی زێملئے کمّ‌مَٹّێن گُشنده و وش‌الهان، واجه سبزل سامگیئے بێران بئیگا

سبزل سامگیئے بێران بئیگ په بلۆچ راج و بلۆچی اِزم و هُنرا مزنێن تاوانے. رۆدراتکی بلۆچستانئے جاهمنندێن گُشنده و ازمگر سبزل سامگی تان وتی زندئے گُڈسری رۆچان گۆن بلۆچی زێملئے زگرێن رنگا کَڈی و همگرنچ اَت بل تُرے آییئے چپّ و چاگردئے بازێن گُشندهے چه هندی زێملا رنگ زرتگ‌اَت.

واجه سبزل سامگیا وتی زند گۆن نێزگاریا گوازێنت و آییئے راجارا اے واک و توان نه‌اَت که په آییا الکاپێن زندێئے تئیاریا بکنت. چه سبزلا پێسر رسولبکشا اے کۆڑهێن دنیا یله دات؛ هما که سرۆزئے بلاهێن سازگر ات و زندئے آسراتی جاورهالی سبزلئے زندئے پئیما ات.

بلۆچستانئے اُستمانئے گل واجه سبزل سامگیئے بێران بئیگا مزنێن تاوانے زانت و گۆن آییئے کهۆل و دۆست‌دارۆکانی گَما وتارا شریکدار.

بلۆچستانئے استمانئے گل

نومبر 2020

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا