به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در ایران حسن روحانی گفت: قدرتی که نقد نشود به استبداد کشیده خواهد شد

دو تن از دانشجویانی که در ۱۶ آذر ۳۲ در دانشکده فنی دانشگاه تهران کشته شدند چپ و هوادار حزب توده ایران بودند و دیگری طرفدار جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بود. این دو گروه همانند دیگر گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در مبارزات ضداستبدادی، در نخستین ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب ۵۷ به شدت سرکوب شدند.
به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی کرد. او گفت، ۱۶ آذر روزی تاریخی برای دانشگاه‌، دانشجو و ملت بزرگ ایران است.
روحانی با اشاره به حادثه کشته‌شدن سه دانشجو در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم سابق در ایران گفت: «در آن زمان دوران تاریک و سیاهی بود و چند ماه بیشتر از کودتای ۲۸ مرداد نگذشته بود، اما آن سه قهرمان در برابر گلوله‌های تفنگ استبداد ایستادند و بالأخره راهی را برای جوانان ما ترسیم کردند که در نهایت به ۲۲ بهمن سال ۵۷ و روز استقلال‌، آزادی و جمهوری اسلامی منتهی شد.»

دو تن از دانشجویانی که در ۱۶ آذر ۳۲ در دانشکده فنی دانشگاه تهران کشته شدند چپ و هوادار حزب توده ایران بودند و دیگری طرفدار جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بود. این دو گروه همانند دیگر گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در مبارزات ضداستبدادی، در نخستین ماه‌ها و سال‌های پس از انقلاب ۵۷ به شدت سرکوب شدند.

ادامه مطلب را در آدرسیخبرگزاری ذکرر شده ذیل مرور نمائد

http://www.dw.com/fa-ir/روحانی-قدرتی-که-نقد-نشود-به-استبداد-کشیده-خواهد-شد/a-18899774

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا