تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی بلوچ جهت همکاری با وزارت اطلاعات ولی فقیه

در آخرین مورد، روز یکشنبه ۹ شهریور ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جواد آبادیان ۲۲ ساله به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد.این زندانی سیاسی همراه با پدرش ملک محمد آبادیان و سایر برادرانش که همگی محکوم به اعدام هستند در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشند.
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »انتقال زندانیان سیاسی هموطن بلوچ به اداره اطلاعات ، تهدید آنها به اعدام و همچنین تحت فشار قرار دادن آنها و خانواده هایشان جهت همکاری با وزارت اطلاعات
در طی هفته های گذاشته، تقریبا هر هفته تعدادی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را از زندان زاهدان به اداره اطلاعات زاهدان منتقل می کنند و آنها را با تهدید به اعدام تحت فشارهای غیر انسانی روحی و جسمی قرار می دهند . بازجویان وزارت اطلاعات همچنین با خانواده های آنها تماس می گیرند و به آنها می گویند که به فرزندانشان بگویند که با وزارت اطلاعات همکاری کنند در غیر این صورت آنها را اعدام خواهند کرد.
در آخرین مورد، روز یکشنبه ۹ شهریور ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جواد آبادیان ۲۲ ساله به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد.این زندانی سیاسی همراه با پدرش ملک محمد آبادیان و سایر برادرانش که همگی محکوم به اعدام هستند در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشند.
اسامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که بعضی از آنها محکوم به اعدام هستند و در طی هفته های گذشته به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام ملک محمد آبادیان ۵۵ ساله ،۲ سال و نیم است که در زندان بسر می برد. او چندین ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت .وی۱ ماه پیش به مدت یک هفته به اداره اطلاعات منتقل شد.
۲ـ زندانیان سیاسی عابد بمپوری ۲۸ ساله ، ۷ سال است که در زندان بسر می برد و محکوم به ۲۳ سال زندان است.تا به حال ۳ بار به اداره اطلاعات منتقل شده است آخرین بار یک روز پیش از عید فطر به مدت۱۵ روز در اداره اطلاعات تحت فشارها و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۴ ـ زندانی سیاسی احسان کلکلی ۲۶ ساله ۷ سال است که در زندان بسر می برد و محکوم به ۲۳ سال زندان است .حدودا ۴ هفته پیش به اداره اطلاعات منتقل گردید و به مدت ۴ روز تحت فشارهای غیر انسانی و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت .
۵-ـ زندانی سیاسی عبدالغنی ریگی ۲۲ ساله، ۴ سال است که در زندان بسر می برد و محکوم به اعدام است.
۶ ـ زندانی سیاسی محمود شه بخش ۲۳ ساله ۲ سال و نیم است که در زندان بسر می برد و محکوم به اعدام و ۵ سال زندان می باشد . او ماه گذشته ۱۵ روز در اداره اطلاعات زاهدان تحت فشارهای غیر انسانی و تهدید قرار داشت.
۷ ـ زندانی سیاسی عبدالخالق گمشاد زهی ۲۲ ساله، ۴ سال است که در زندان بسر می برد . او محکوم به اعدام می باشد . وی نیز به مدت ۱۵ روز در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار داشت.
۸ ـ زندانی سیاسی وحید شه بخش ۲۲ ساله و محکوم به اعدام ، ۲ سال و نیم است که در زندان بسر می برد . او ماه گذشته به مدت یک هفته در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۹ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام بشیراحمد حسین زهی ۲۹ ساله، ۴ سال است که در زندان بسر می برد . ماه گذشته به مدت یک هفته در اداره اطلاعات تحت فشارهای غیر انسانی و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۱۰ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام عبدالمالک میربلوچ زهی معروف به حمزه ریگی ۳۱ ساله، ۴ سال و نیم است که در زندان بسر می برد . وی به مدت ۱ هفته به اداره اطلاعات زاهدان منتقل و تحت فشارهای شدید قرار گرفته است .او تهدید به اجرای حکم اعدام شده است.
۱۱ ـ زندانی سیاسی فاروق باران زهی ۲۹ساله، ۳ سال و نیم در زندان بسر می برد و محکوم به ۲۳ سال زندان است .او به مدت ۱۵ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید و تحت فشارهای غیر انسانی قرار داشت.

۱۲ـ زندانی سیاسی شاه مراد سپاهی که در بلاتکلیفی بسر می برد به مدت ۱۵ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید و مورد شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت.
۱۳ ـ زندانی سیاسی … شه بخش ۲۹ ساله، ۲ سال و نیم است که در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد . او به مدت ۱ هفته به اداره اطلاعات منتقل گردید و تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار داشت.
۱۴ ـ زندانی سیاسی عبدالغنی شه بخش ۲۷ ساله، ۲ و نیم سال در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد او به مدت ۱ هفته در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی وروحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت
۱۵ ـ زندانی سیاسی جلال الدین اسماعیل زهی ۳۰ ساله، ۲ سال و نیم در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد .او به مدت ۱۰ روز به اداره اطلاعات زاهدان منتقل گردید و توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار داشت.
۱۶ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام محمد حسین ریگی ۲۸ ساله، یک سال و نیم است که در زندان بسر می برد و به مدت ۱۰ روز به اداره اطلاعلات منتقل گردید و پس از فشارها و اذیت و آزارها به وی و خانواده اش گفته شد که در صورت عدم همکاری با مامورین وزارت اطلاعات او را اعدام خواهند کرد.

۱۷ـ زندانی سیاسی سعید ریگی ۲۷ ساله، ۱ سال و نیم در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد . او به مدت ۱۵ روز در اداره اطلاعات تحت شکنجه و اذیت و آزار قرار داشت و به وی و خانواده اش گفته شد که در صورت عدم همکاری با مامورین وزارت اطلاعات او را به اعدام محکوم خواهند کرد.
۱۸ ـ زندانی سیاسی گل محمد شه بخش ۳۵ ساله، ۴ سال است که زندانی می باشد و محکوم به حبس ابد است . وی نیز به مدت ۱۰ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید و پس از شکنجه های غیر انسانی به وی گفته شده است که در صورت عدم همکاری با آنها او را به اعدام محکوم خواهند کرد.
۱۱ ـ زندانی سیاسی نوری محمد زنگی زهی ۳۲ ساله، ۴ سال است که زندانی می باشد و محکوم به ۵ سال زندان است . او به مدت ۱ هفته در ادره اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی که محکوم به احکام سنگین و غیر انسانی هستند به شکنجه گاه وزارت اطلاعات و تحت شکنجه قرار دادن آنها به منظور همکاری با وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ شهریورماه۱۳۹۳ برابر با۰۱ سپتامبر ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا