تصاویر “محرومیت و فقر شدید” مردم بلوچ در جنوب استان کرمان

در زمان حکومت پهلوی پدر و پسر، سرزمین بلوچهای ایران فعلی به 4 قسمت تقسیم شد، یک قسمت به خراسان، یک قسمت به کرمان و یک قسمت به هرمزگان الحاق گردیده شدند و در قسمت چهارم نیز استان سیستان و بلوچستان (در آن زمان استان فقط به نام “استان بلوچستان” بود) فعلی تشکیل شد.
یکی از خبرگزاری‌های ایران درباره مناطق محروم جنوب استان کرمان نوشته: “محرومیت هم از توصیف شرایط ناگوار جنوب کرمان عاجز است”.
در زمان حکومت پهلوی پدر و پسر، سرزمین بلوچهای ایران فعلی به 4 قسمت تقسیم شد، یک قسمت به خراسان، یک قسمت به کرمان و یک قسمت به هرمزگان الحاق گردیده شدند و در قسمت چهارم نیز استان سیستان و بلوچستان فعلی (در آن زمان استان فقط به نام “استان بلوچستان” بود) تشکیل شد.
در آنروزگاران (1326 خورشیدی) حکومت تهران می گفت، به خاطر اینکه وضعیت بلبلحاامکانات زندگی بهبود یابد و آنان بتواند از خدمات و حقوق شهروندی خود در استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان سهل تر و بهتر برخوردار گردند، با این دلیل به تقسیم خاک بلوچستان دست زده اند.

اما اکنون بعد از گذشت 70 سال از تقسیم خاک ملّت بلوچ به 4 قسمت در داخل ایران، ما در سال 1396 خورشیدی شاهد هستیم که نه تنها وضعیت معاشی و اقتصادی بلوچهای ساکن در استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان هیچ تغییری نکرده، بلکه به دلیل در اقلیت بودن در آن استانها حتی به آنان شناسنامه و مدارک هویتی نیز داده نمی شود، امروز آنان در مقایسه نسبت به مردم بلوج ساکن در سیستان و بلوچستان، در محرومیت و فقر شدید بیشتری روزگار می گذرانند!
بقلم. ح د، از گردانندگان سایت بلوچستانء اُستمانء گَل.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا