حزب مردم بلوچستان حمله‌ی پلیس آلبانی به مرکز پناھندگی سازمان “مجاھدین خلق ایران” را محکوم می‌کند

جمھوری اسلامی ایران که مدتھاست مشروعیت سیاسی و قانونی خود را در داخل کشور از دست داده و جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” او را در جھان رسوا نموده است، این بار دست تبهکار و سرکوبگرش را از آستین پلیس کشور آلبانی بیرون آورد که با حمله‌ی وحشیانه‌شان به مکان استقرار جمعی این پناھندگان که قطعا بدون تبانی و روابط پشت پرده‌ی دولت‌ھای جمھوری اسلامی ایران و آلبانی غیر ممکن بود، باعث گرفته شدن جان یک تن و صدمات جانی فراوان به صدھا نفر دیگر گشتند. این در حالی است که چند ماہ پیش دولت آلبانی، جمهوری اسلامی را به انجام عملیات تروریستی در آلبانی متھم نمود و رابطه‌ی خود با ایران را قطع و عوامل دیپلماتیک رژیم را از کشور اخراج نمود تا با اعمال فشار به زد و بندی این چنینی دست یابند.

متأسفانه دولت‌های اروپایی ھمواره با ترجیح دادن منافع ملی‌شان، حقوق انسانی و جان مردمان ایران را که در زیر چکمه‌ھای سپاه پاسداران و نیروھای تحت امرشان قرار گرفته است، به ھیچ انگاشته و برای حقوق مردم ایران پشیزی ارزش قائل نبوده و نیستند.

در جهان آزاد و بر اساس قوانین کشورھای اروپایی (اتحادیه اروپا و غیراتحادیه اروپا) انجام فعالیت‌ھای سیاسی غیرخشونت آمیزعلیه دیکتاتورها (مثلأ علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه) و خط و مشی سیاسی و فکری گروه‌های فاشیستی، فعالیت‌ھایی غیرقانونی محسوب نمی‌شوند.

حزب مردم بلوچستان حمله‌ی روز سه شنبه ۲۰ ژوئن پلیس آلبانی به مرکز پناھندگیِ سازمان “مجاھدین خلق ایران” را عملی بر خلاف موازین و اصول منشور حقوق بشر و مقررات پناھندگی سیاسی سازمان ملل ارزیابی نموده و محکوم می‌نماید، وھمکاری دولت آلبانی با جمھوری اسلامی ایران را در راستای سرکوب مردمان به پا خاسته‌ی ایران می‌داند.

حزب مردم بلوچستان

٢١ ژوئن ٢٠٢٣

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا