روز جهانی زن گرامی باد/ حزب مردم بلوچستان

 هشتم مارس روزی نمادین در جهت احقاق حقوق زنانی است که حقوق اجتماعی آنها همواره نقض شده است. روز زن نشان دهنده‌ی عزمی راسخ برای دستیابی حقوق برابر با مردان در اجتماع و همه امور زندگی است.

از آغاز جنبش برابری طلبی زنان این جنبش توانسته است به بسیاری از خواسته‌های مهم خود در جوامع دموکراتیک دست پیدا کند. با این وجود زنان همچنان در کشورهای در حال توسعه و بخصوص در کشورهایی که دموکراسی و سکولاریسم را تجربه نکرده‌اند از نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی و حقوقی رنج می‌برند. با تلفیق قوانین با باورهای اعتقادی در  سیستم حقوقی و قضایی این کشورها، زنان از ابتدایی‌ترين حقوق انسانی‌خود در مقايسه با جوامع پيشرفته محروم هستند، و به عنوان شهروندان درجه‌ی دوم و سوم محسوب می‌گردند.

جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی خود به تبعیض علیه زنان شکل قانونی داده است.

در جوامعی مانند بلوچستان که میزان آگاهی و حق طلبی زنان به سبب عوامل عدیده‌ای چون باورها و بینش‌های دست و پا گیر وارداتی، از امکان رشد و ترقی کمتری برخوردار شده است، زنان تحت ستم‌های بیشتری هستند؛ حال آنکه در سنت سکولار، اخلاقگرا و برابری طلب ملت بلوچ، زنان از جایگاهی برابر نسبت به مردان برخوردار بوده‌اند. آنچه امروز در جامعه‌ی مردسالار شده‌ی بلوچستان شاهد هستیم نتیجه‌ی فرهنگ وارداتی‌ای است که به بلوچستان تحمیل شده است.

با وجود از دست رفتن جان‌های عزیزی در جریان خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و وارد شدن آسیب‌های گوناگون به مردمی که خواهان سرنگونی رژیم هستند، جای بسی امید است که نسل جدید خواهان حقوق برابر برای زن و مرد در تمامی عرصه‌های جامعه است.

حزب مردم بلوچستان بر این باور است که زنان نیمی از جمیعت هر ملتى را تشکیل می‌دهند و باید از حقوق برابر با مردان در تمام عرصه‌ها برخوردار باشند.

حزب مردم بلوچستان فرا رسيدن سالروز جهانی و تاريخى “زن” را به شيرزنان و شيرمردان مبارزى که براى حقوق برابر انسانى زنان با مردان مبارزه می‌کنند شادباش گفته و به جان باختگان و آسیب دیدگان اين مبارزه‌ی برابرى طلبانه درود می‌فرستد.

حزب مردم بلوچستان

مارس 2024

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا