روز فرهنگ بلوچ / ویدیوی گفتگو با آقای ناصر بلیدەای دبیرکل حزب مردم بلوچستان

برنامە دیالوگ دوشنبەها از تلویزیون ماهوارەای کورد کانال پخش می شود.

چە رویدادی باعث شد کە روز دوم مارس بەنام روز فرهنگ بلوچ نامیدە شود؟ گفتار کوتاهی در مورد تاریخچه و ریشه‌های فرهنگ بلوچستان و اینکە چه جنبه‌هایی از فرهنگ بلوچی برای مهمان برنامە بسیار ارزشمند است و چرا؟

نقش رسانەها در بهتر و بیشتر شناساندن این روز و چه ابعادی از هویت بلوچی را به عنوان بخشی از هویت ملی بلوچستان می‌شناسید؟ و

در پایان چه تاثیراتی از تعامل با فرهنگ‌ها، اقوام و ملل مختلف در فرهنگ بلوچی به وجود آمده است؟

آقای ناصر بلیدەای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان بە مناسبت روز فرهنگ بلوچستان مهمان این هفتەی برنامە دیالوگ است کە با هم بە این مباحث می پردازیم.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا