سردرگمی دانشجویانِ تخصصی‌ترین دانشگاه دریایی چابهار

دانشجویان رشته برق و مخابرات دریایی دانشگاه دریانوردی چابهار نمی دانند باید در این دانشگاه بمانند و یا انتقالی بگیرند و بروند چرا که با وجود دریایی بودن نمی توانند دریا را تجربه کنند.
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار سال هاست که به درخواست شرکت ها وارگان های دریایی اقدام به پذیرش دانشجو دررشته های مختلف دریایی می کند ودانشجویان در بدو ورود به دانشگاه خیالشان از بابت شغل آینده راحت است. این دانشگاه سال گذشته نیز براساس روال همیشگی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های برق ومخابرات دریایی کرد وگفت: براساس اعلام نیازارگان های دریایی اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. دانشجویان گروه 94 رشته برق ومخابرات دریایی دانشگاه دریانوردی چابهار اولین گروه در این دانشگاه هستند که تحت قوانین خاص دریایی شروع به تحصیل کرده اند و این درحالی است که گروه های پیشین موظف به رعایت قوانین نبودند وبه عبارتی نظم و انضباط دانشجویان رشته های دریایی را نداشتند. همین موضوع سبب شد تا دانشجویان این گروه احساس کنند آنان نیز به سبب رعایت این قوانین همانند سایردانشجویان جذب ارگان های دریایی می شوند واین درحالی است که براساس گزارشات، دانشگاه دریانوردی چابهار ازسال 88 جذب دانشجو در رشته های برق ومخابرات را آغاز کرده وازمیان دانشجویان تنها تعداد بسیارمعدودی کار در دریا را تجربه کرده اند. در این راستا برخی از دانشجویان گروه 94 برق ومخابرات بیان کردند: سال گذشته با خبر شدیم، کشتی ها به چنین رشته ای نیاز ندارند ونیروی مورد نیازخود را ازرشته برق تامین می کنند. پیگیری مداوم این دانشجویان موجب شد تا آنان دریابند فهرست عناوین درسی این رشته مورد تایید سازمان بنادر نیست وآنان نمی توانند بعد ازفارغ التحصیلی درامتحانات شایستگی سازمان بنادرشرکت کنند. از سوی دیگر دریایی ها می دانند، تنها با اخذ مدرک دریایی نمی توانند به روی کشتی مشغول به فعالیت شوند چرا که جذب آنان تنها به فارغ التحصیلی وگذراندن کارورزی محدود نمی شود وباید علاوه براین، امتحانات شایستگی سازمان بنادررا با موفقیت پشت سر بگذارند. دانشجویان برق ومخابرات تصریح می کنند: دانشگاه سال گذشته به آنان گفته است ما براساس نیازارگانهای دریایی شما را پذیرش کرده ایم وعناوین درسی شما دردست تغییراست. به گفته این دانشجویان پیگیری های مجدد سال جاری آنان موجب شد تا متوجه شوند تغییر عناوین درسی را دانشگاه نظامی نوشهر به عهده گرفته واین تغییر روند بسیار کندی را طی می کند واین درحالی است که شاید حتی تا پایان فارغ التحصیلی آنان این عناوین درسی تغییر نکند. این دانشجویان ازسال گذشته تا به امروزسردرگم اند وحال این سوال مطرح است، چرا دانشگاه دریانوردی چابهار دروهله اول اقدام به پذیرش آنان کرده وچرا ازهمان ابتدا با این دانشجویان درباره مورد تایید نبودن عناوین درسی صادق نبوده است؟ اگر سخن دانشگاه درباره قول ارگان های دریایی برای جذب دانشجویان رشته های برق ومخابرات درست است، چرا ارگان های دریایی به قول خود عمل نکردند؟ آخرین حرف دانشگاه به این دانشجویان این است که انتقالی بگیرید، در حالیکه سال گذشته همین دانشجویان چنین درخواستی را داشتند ولی دانشگاه درخواست آنان را نپذیرفت.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا