سرنوشت نامعلوم اقبال ستوان«ایوبی» / ایرج افغانی

آری وی یکی از صدها زندانی بلوچ است که در سیاه چالهای رژیم جنایت پیشهٔ جمهوری اسلامی ایران زیربدترین شکنجه های جسمی وروحی بسرمیبرد بعد از حملهٔ داعش به ساختمان مجلس رژیم در حالیکه اقبال به دلیل وضعیت بد اقتصادی و داشتن فرزند خردسالش که مبتلا به بیماری سرطان است در روستاهای شهرمشهد به فروش داروهای گیاهی روی آورده بود، توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و بعد از ماهها شکنجه در اداره اطلاعات و بازجوییهای متعدد، وقتی که وی با تعجب از بازجویان میپرسد من که بی گناهم و چرا مرا دستگیر کرده اید، در جواب میگویند ما صدها نفر دیگر را دستگیر کرده ایم و مهم نیست کسی بیگناه باشد یا نباشد، و وی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل میگردد.

دوهفته پیش جلسهٔ دادگاه وی بدون داشتن وکیل برگزار گردید و منتظر حکم دادگاه است، لازم به ذکراست که اقبال و دو نفر از دوستان جوان او بنام نبی لشکرزهی و گردهانی و همچنین مولوی ابراهیم دامنی درسال ۱۳۷۲ در شهر ایرانشهر به اتهام ارتباط با اخوان المسلین مصر، توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به شهر مشهد انتقال داده شدند و در دادگاهی در مشهد به ریاست محسنی اژه ای، به حبس ابد محکوم شد.

در دادگاه تجدید نظر حکم وی به پانزده سال تقلیل یافت و بعد از تحمل هفت سال حبس از زندان وکیل آباد مشهد آزاد گردید، اما متأسفانه مولوی ابراهیم دامنی مدت کوتاهی بعد از آزادی در یک صحنه تصادف ساختگی در مسیر سربازـ ایرانشهر توسط مأمورین اطلاعات در بیمارستان ایرانشهر کشته شد. همچنین عمادالدین باقی روزنامه نگارمنتقد و رئیس وبنیانگذار کمیته دفاع ازحقوق زندانیان در کتاب تراژدی دمکراسی در ایران جزئیات دستگیری و جلسات دادگاه و اتفاقات زندان آنان را نقل نمود، اما مدتی بعد کتاب وی توقیف گردید.

«ایرج افغانی»

۱۶.۱۱.۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا