سیستان و بلوچستان فقیر ترین استان ایران

دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران نابرابری در ایران از سال 80 تا 92 را تحلیل و بررسی کرد که 2 استان به عنوان فقیرترین استانها مشخص شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از میزان: دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران نابرابری در ایران از سال 80 تا 92 را تحلیل و بررسی کرد که 2 استان به عنوان فقیرترین استانها مشخص شدند.

 

در سال 92، درصد افراد زیر خط فقر یک دلار برابر با 0.01 درصد از کل جمعیت بوده است و استان های سیستان و بلوچستان و یزد با 0.06 درصد، بیشترین نرخ را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند.

 

درصد افرادی که در مناطق روستایی با کم تر از یک دلار در روز زندگی می کنند در سال 92 برابر 0.03 درصد است و در میان استان ها در خانوارهای روستایی استان یزد با 0.37درصد بیش ترین درصد افراد فقیر را به خود اختصاص داده است.

در سال 92 درصد افراد زیر خط فقر 1.25دلار برابر با 0.02 درصد از کل جمعیت بوده است و استان سیستان و بلوچستان با 0.2 درصد، بیشترین نرخ را در بین استان ها به خود اختصاص داده است.

درصد افرادی که با کم تر از 1.25 دلار در روز در مناطق روستایی زندگی می کنند در سال 92 برابر با 0.06 درصد است و در میان استان ها خانوارهای روستایی، استان سیستان و بلوچستان با 0.41 بیش ترین درصد افراد فقیر را به خود اختصاص داده است.

و با در نظر گرفتن این امر که بیشترین جمعیت استان سیستان و بلوچستان روستا نشین هستند می توان گفت که این استان فقیر ترین استان کشور است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا