شرکت حزب مردم بلوچستان در مراسم بزرگداشت سالیاد تأسیس “جمھوری کردستان” / پيام حزب مردم بلوچستان به این مناسبت

حزب دموکرات کردستان- واحد لندن بمناسبت بزرگداشت 76مین سالیاد جمھوری کردستان در مھاباد که با رھبری پیشوا قاضی محمد تأسیس گردید،مراسمی با شکوه را که با استقبال جمعیت انبوھی از کردھای مقیم لندن روبرو گردید، برگزار نمود۔

بدین مناسبت، پیامی بشرح زیر از طرف حزب مردم بلوچستان که مورد استقبال حضار قرار گرفت، ارائه گردید:

————————————————————————————————————————————–

حزب مردم بلوچستان

Balochistan People’s Party

پيام حزب مردم بلوچستان به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تأسيس جمهوری کوردستان در مهاباد 

حزب مردم بلوچستان هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان به رهبری حزب دموکرات کوردستان و قاضی محمد را به ملت غیور و ھمه ی مبارزان ملی- دموکراتیک کُرد تبریک می‌گوید.

تشکیل “جمهوریکردستان در مهاباد” در هفتاد و شش سال پیش، گویای آن است که مردم آگاه ومبارز کورد پس از مداخلات استعمارگرانه انگلیس و فرانسه(سایکس-پیکو) در اوایل قرن بیستم در خاورمیانه، وپیروزی انقلاب تاریخی مشروطیت ایران و تغییر سیستم حکومتی ی متمرکز به سیستم حکومتی ی غیر متمرکز با تصویب قانون “انجمن ھای ایالتی و ولایتی” ، بدنبال اعمال حاکمیت خود،  در جغرافیای سیاسی –تاریخی شان به شکل نوین و امروزین، یعنی ایجاد دولت ملی کُرد در کردستان روژھه لات  بوده اند.

ھمزمان، ھمانند آنچه بر سر کُردستان رفته است، با تفاوت‌هایی در بلوچستان، آذربایجان، اقلیم الاھواز، لرستان و گیلان  نیز اتفاق افتاده است۔

وھم اکنون، با گذشت هفتاد و شش سال پس از سرکوب مردم و درھم شکستن جمهوری کردستان به رھبری پیشوا قاضی محمد، جمھوری آذربایجان با رھبری جناب پیشه وری، جنبش کاسپی ھا با رھبری میرزا کوچک خان، حکومت الاھواز با قیادت شیخ خزعل و حکومت لرستان با قیادت سردار اسعد بختیاری و حکومت بلوچستان با قیادت میر دوست محمد خان،  هنوزهم گرایشات تماميت خواهانه و خونین پهلوی با کاربست سیاستھای ھمانند سازی اجبارانه حول  “یک زبان” و “یک فرھنگ” و “یک ملت” ، شالوده‌ی فکری حاکمان تمامیتخواه امروز، البته با اضافه کردن اجباری “یک مذھب”، را تشکیل می‌دهد.

متاسفانه، نه تنها رژیم تمامیتخواه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران،  حتی بخشی از ملی‌گرایان تمامیتخواه اپوزیسیون فارس هم اعتقادی به حقوق ملی ملت‌های خارج از حاکمیت نداشته و موزاییک زبانی و فرهنگی ی تاریخاً موجود درحوزه ھای جغرافیایی گوناگون ایران را،  تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران ارزیابی نموده و ھمچنان در مقابل اصل “ھمبستگی در دگر بودن” در کشور ایران کثیرالمله  ایستاده اند.

با وجود همه‌ی این ناملایمات، احزاب و نیروهای سیاسی مطرح کوردستان نه تنها متوسل به روش‌های فناتیک و رادیکالِ مبتنی بر نفرت در مبارزات خود نشده‌اند، بلکه همواره بر همزیستی مسالمت آمیز با دیگر ملت‌های ایران تأکید ورزیده و مبارزات خود را بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و الحاقیه‌های آن به پیش برده‌اند.

روش‌های مبارزاتی احزاب تاریخی کُردستان همواره چراغ راه احزاب و نیروهای دموکراتیک دیگر ملل خارج از حاکمیت  در ایران بوده و تأثیر سازنده یی بر مبارزات آن‌ها داشته‌اند.

حزب مردم بلوچستان ضمن پاسداشت سالگرد تأسیس “جمهوری کردستان در مهاباد”،  وابراز شادباش ھای صمیمانه به تمامی مردم و مبارزان کردستان، از احزاب تاریخی کُردستان انتظار دارد که اختلافات ناشی از زاویه نگاه و نوع نگرش ‌ به مسائل اجرایی تشکیلاتی را کنار گذاشته و در جهت ادغام وایجاد تشکیلاتی قدرتمند گام بردارند تا نه تنھا درمبارزات حق طلبانه ملی- دموکراتیک کُردستان، که درجابجایی مرزهای مبارزه در سراسر ایران تأثیرگذارترگردند۔

حزب مردم بلوچستان

ژانویه‌ی ۲۰۲۲– دی ماه 1400

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا