پیام تسلیت حزب مردم بلوچستان به عزیزان زندہ یاد ھوشنگ سرابندی

 

هوشنگ سرابندی انسانی آگاہ و مسئولیت پذیری بود که مشکلات زندگی و نبود شرایط آموزش ھمانند دیگر جوانان ھم نسل خویش  فضای شکفتن استعدادھایش را نیافت و مهاجرتش در عنفوان جوانی برای نجات جانش، دچار مشکلات روحی و روانی و جسمی عدیدہ یی گشت.

او انسان شجاعی بود و با هواداری از سازمان چریکهای فدایی خلق قدم در فعالیت های سازمانیافته گذاشت و مصادرہ ی ماشین سواری دفتر ساواک ایرانشھر را انجام داد۔   پس از انقلاب بھمن سال ۱۳۵۷ بود جزء اولین گروہ دستگیر شدگان جوانان بلوچ  در ایرانشھر توسط سپاہ پاسداران تازہ تأسیس یافته ی رژیم جمھوری اسلامی بود که بمدت بیش از یکسال  در زاھدان تحت شکنجه ھای فرماندہ مطرح آن دوران سپاہ پاسداران در بلوچستان  بنام حمید قلمبُر قرار گرفت۔

در سال 1982 به پاکستان مهاجرت نمود و از آنجا با گروهی از بلوچهای فعال سیاسی به افغانستان  که در حاکمیت چپ ها  بود، خود را رساند. قبل از به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان  به کمک سازمان ملل در سال 1988 به ھمراہ جمعی از دوستانش به اروپا انتقال یافت. آقای  سرابندی با خانواده به سوئد منتقل و در شهر بُرُسْ  اسکان یافت.

با شکل گیری حزب مردم به آن پیوست. زندگی او با هنر عجین شده بود چنان بنظر میرسید که هنر را بدون آموختن نزد استادی در وجود خود دارد. اغلب ساعات بیداری را با کار با  کامپیوتر برای خلق آنچه در ذهن داشت میگذراند و خلق طرح ھایی ھنری از جمله ”بلوچی واب جامگ” از او میباشد۔

از جمله یادگارھای ماندگار ھنری او در میان فعالان “حزب مردم بلوچستان” خلق لوگوھای “حزب مردم بلوچستان” و  “کنگرہ ملیتھای ایران فدرال” میباشند که ھمچنان یاد و خاطرات نیک او را در میان فعالان حقوق انسانی ملل تحت ستم ۱۰۰ ساله ی ایران زندہ نگه خواھد داشت۔

بیماری های جسمی و روحی – روانی به او امکان فعالیت سیاسی بیشتر نداد. با انتخاب نام  مستعار  “آکاش بروهی”  آغاز به حمایت از “بلوچستان مستقل” نمود.

با گذشت زمان هر روز از روز قبل، گوشه گیرتر و هر از چند گاهی به ارتباطات تلفنی با چند نفر محدود شده بود. تا آنجا که بیش از 15 سال به تنهایی زمانی در هندوستان و زمانی در شمال سوئد زندگی بسر کرد. او در غُربت و به تلخی و در اوج تنهایی در شهر شمالی سوئد پیتیؤُ Piteo  زندگی را وداع گفت.

فعالان حزب مردم بلوچستان درگذشت جناب هوشنگ سرابندی را به خانواده و اقارب و دوستان او عرض تسلیت و ابراز ھمدردی مینمایند۔

روحش شاد و یادش همواره زندہ و گرامی باد.

حزب مردم بلوچستان

20 ژوئن2024

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا