متن “کیچی براهویی” که در تظاهرات 11 مارچ در برلین قرائت شد

استان سیستان و بلوچستان ازاستانهای پهناور است، دولتها و رژیم های ایران برای اینکه سیاست تهاجمی خودشان را بر ملّت بلوچ افزایش دهند، با چندگانه کردن مردم و تقسیم بندی مرزی در اقلیم بلوچها و دادن بخشی از اراضی مناطق بلوچستان به استانهای خراسان و کرمان و هرمزگان، آرزو دارند، ریشه و تمدن.فرهنگ بلوچی را به یک فرهنگ فارسی تبدیل کنند و نام بلوچستان را از ادبیات و جغرافیای ایران حذف نمایند.

استعماریسم یا استعمارگری جمهوری اسلامی برمردم و جوامع اجتماعی در درون خود از آن زمان شکل گرفت و ریشه ی استعماری واستثماری را بر مردم توجیه کرد و اوج خفقانی راه انداخت، که آرمانگرایی رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را چنان پایمال کرده که راه رسیدن بر سر این دروازه های پیشرفت را بست و سلسله ی استعماریسم در وجود خود را تقویت کرده و پسرفت را به جای پیشرفت ترجیح داده است.

تمام استانهای ایران از هر نظر سرشار ازمنبع انرژی ومعادن با ارزش هستند، در این چند دهه عمر حکومت اسلامی نیروی تروریستی سپاه پاسداران و خود رهبران جمهوری اسلامی تمام خزانه های ملی راغارت کردند و آنرا صرف هزینه های تروریستی در کشورهای عراق و افغانستان، سوریه و بحرین، یمن و فلسطین می کنند و کشور خودمان را به ویرانه ای تبديل كرده اند.

استان سیستان و بلوچستان ازاستانهای پهناور است، دولتها و رژیم های ایران برای اینکه سیاست تهاجمی خودشان را بر ملّت بلوچ افزایش دهند، با چندگانه کردن مردم و تقسیم بندی مرزی در اقلیم بلوچها و دادن بخشی از اراضی مناطق بلوچستان به استانهای خراسان و کرمان و هرمزگان، آرزو دارند، ریشه و تمدن.فرهنگ بلوچی را به یک فرهنگ فارسی تبدیل کنند و نام بلوچستان را از ادبیات و جغرافیای ایران حذف نمایند.

استان بلوچستان از هر لحاظ یکی از استانهای استراتژیک است و دارای معدن های زیادی و معروف به سرزمین طلایی خاورمیانه است. اما مردمانش همچنان فقیرترین مردم نسبت به سایر استانهای دیگر هستند و در بحرانی ترین شرایط حتی از داشتن امکانات اولیه برای زندگی محروم می باشند.

نیروهای وابسته به رژیم جنایتکار چنان ماشین اعدام را به راه انداخته اند که گویا قصد خاموش شدن این ماشین نمی رود، در چهارچوب ساختار رژیم اسلامی با پایمال کردن حق و حقوق زنان بلوچ بیشترین اعدامها مجازاتها و بی عدالتی های اجتماعی صورت می گیرد که نمونه این را در جهان نمی توان یافت.

این تاکتیک استعماری جمهوری اسلامی نشانه ی از نابسامانی و عدم مشروعیت است، نظام قضایی رژیم نه نظامی برای احقاق حقوق واجرای عدالت بلکه یک نظام سراسر معیوب و یک ماشین جهنمی است برای انتقام و زهرچشم گرفتن و استمرار خفقان سیاسی بر سر اند یشه های حق طلبی می باشد.

نظام قضایی ایران ابزاری است در دست رژیم برای نسل کشی مردم بلوچ و پایمال کردن فرهنگ و تمدن آنها، از طریق ممنوع کردن تدریس زبان مادری در مراکز آموزشی و سیستم دانشگاهی در بلوچستان. برای تزریق یک فرهنگ بیگانه در ساختار اجتماعی است. رژیم در ساخت و ساز مدارس برای کود کان و نوجوانان بلوچ که از درس خواندن محروم هستند نیز تبعیض قائل می شود، حتی از صادر نمودن شناسنامه و کارت ملّی برای بیش چندین ده هزار نفر زن و مرد و کودک بلوچ که فاقد شناسنامه هستند، خودداری می ورزد.

رژیم فاسد جنایتکار و دولت جنایتکار ایران همچنان با مکیدن خون مردم به حیات خود ادامه می دهد، این جنایتها و اعدامهای صورت گرفته توسط نظام سرکوبگر، باید محکوم شود. ما در اینجا با فرستادن پیام آزادی، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

کیچی براهویی

برلین آلمان. 11.03.2017

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا