مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط ایران را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل روز سهشنبه 28 آذر قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را که توسط کانادا پیشنهاد شده بود, با 81 رای موافق, 30 رای مخالف و 70 رای ممتنع تصویب کرد.

ن نایب هاشم, فعال حقوق بشر, در صصصصه تئیئیتر خود نششت ککان ططعنامه «با رای بییار بالایی» در صصن عمومی مجمع عمومی سازمان ملل تصصیب شش.

برخی از خبرگزاریهای ایران نیز گزارشهای مشابهی را منتشر کردهاند.

براساس این گزارشها این قطعنامه توسط کانادا پیشنهاد شده بود و نماینده سوریه در سازمان ملل به آن اعتراض کرده است.

در پیشنییی این ططعنامه, بندهایی نیز درباره اعلام نگرانی از ضضعیت حقوق بشر در کره شمالی, سوریی شبهزیزیره کریمه آمده بود کک همگی تصصیب ششند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس, محمد حسننژاد پیرکوهی, رایزن دوم دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل, از تصویب قطعنامه علیه کره شمالی و سوریه انتقاد کرده است.

همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما, دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیهای خطاب به دبیرکل این سازمان, اقدام کانادا در پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را «تاسفانگیز» خوانده و گفته که این کشور «بدون توجه به درخواستهای مکرر ایران برای گفتوگویهای محترمانه مشتاق این ططعنامه جهتدار است ».

از سوی دیگر, صفحه توئیتری «سیاست خارجی کانادا» با اشاره به رای مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی این کشور اعلام کرد که کانادا حمایت از حقوق بشر در ایران را پیگیری خواهد کرد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز 23 آبان با 83 رای موافق و 30 رای مخالف قطعنامهای تصویب کرد که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیتهای مذهبی و قومی و تبعیض سازمانیافته دولتی علیه اقلیتها در ایران انتقاد شده بود.

در ططعنامه این کمیته از آمار بالای اعدامها, ضضعیت بد زندانها, شکنجه وباززاشتهای خودسرانه در ایران نگرانی ششه بود.

بهرام قاسمی, سخنگوی وزارت خارجه ایران, آن زمان این قطعنامه را «مردود», «بیاعتبار» و «سیاسی» دانسته بود.

شهریورماه امسال هم عاصمه جهانگیر, گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران, در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای دینی در کشور همچنان ادامه دارد.

این گزارش در همان زمان انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت اما خانم جهانگیر در مصاحبه با رادیوفردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا