همايت احزاب و سازمانها در كميته مشترك هماهنگى عملى از بيانيه زندانيان سياسى

ندانيان سياسى بر آغاز گام دوم اعتراضات اجتماعى و پيوند جنبشى تاكيد كرده اند

گام دوم اعتراضات شروع شد
از حدود چهار ماه پيش گام اول اعتراضات و اعتصابات مردمى با حركت توفنده كارگران، معلمان، پرستاران دانشجويان و پشتيبانان محيط زيست، برابرى طلبان قومى، برابرى طلبان جنسيتى و،،،، وارد مرحله جديدى شد. در اين مبارزات حق طلبانه نقش كارگران و معلمان براى رسيدن به خواسته هاى پايه اى همچون، دريافت حقوق و دستمزد متناسب با خط فقر و رشد تورم، برخوردارى از تامين اجتماعى، مخالفت جدى با هر نوع تبعيض، اخراج و قراردادهاى موقتى، حق اعتصاب، تشكل، تظاهرات و ساير حقوق اساسى پيشروانه بوده است، اگر چه بدليل فقدان همبستگى و تشكلهاى قدرتمند هنوز به خواسته هاى خود نرسيده اند،اما با حضور اعتراض آميز خود در خيابانها بويژه در اول ماه مى و ١٨ ارديبهشت عملا حق اعتراضات و تظاهرات مدنى و دموكراتيك را براى خود استوار ساخته اند. همين استوارى و قهرمانى اقشار معلمين و طبقه زحمتكش نيروى كار مولد يعنى كارگران بود كه رژيم سركوبگر جمهورى اسلامى را بوحشت انداخت، تا آنجا كه موج جديد سركوب را با بازداشت، فعالان كارگرى، معلمان و حقوق بشرى، تشديد اعدامها، تشديد فشار بر روى زندانيان سياسى از طريق اعمال شكنجه سفيد شروع نمودند.
اما با جنايتى كه در مهاباد و همچون هميشه بر عليه يك دختر ( كه از ديدگاه رژيم يك جننس درجه دوم محسوب مى شود) اتفاق افتاد با استفاده از تجربيات اعتراضى در چهار ماه گذشته، اينبار گام دوم اعتراضات در كردستان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان ، تهران و بسيارى از شهرستانهاى ايران شعله ور شده است. هر گروه، جمعيت و كانونى دريافته است كه براى رسيدن به حقوق اساسى تنها راه فرياد زدن، حركت كردن و آمدن به ميدانها و خيابانهاست. بدليل كثرت و تنوع اعتراضات و اعتصابات مدنى امكان مهار و سركوب آنها توسط رژيم سركوبگر وجود ندارد. به همين دليل هر روز شاهد موج گسترده تر اعتراضات اجتماعى جديد هستيم.
تنها راهى كه مانع از سركوب جنبشهاى اعتراضى كنونى مى شود تلاش براى گسترش آن توسط همه حق طلبان و گروههاى اجتماعى و تاكيد بر متشكل شدن و به هم پيوستن جنبشها با يكديگر است. بايد براى رسيدن به حقوق اساسى در هر حوزه دست به اعتراض زد و برابرى حقوق اقوام، برابر ى جنسيتى و برابرى مذهبى را در كنار ساير حقوق مدنى، سياسى، اجتماعى و صنفى و اعتراض عليه اعدام، شكنجه و اجبارهاى مذهبى و ايدئولوژيك و فسادهاى عظيم مالى از سوى حكومت بويژه اختلاس چند هزار ميليارد تومانىو سوء استفاده از قدرت توسط خامنه اى و سپاه مثل تجاوزات منطقه اى و يا بتاراج بردن ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ميليارد تومانى
در كمك به بشار اسد جنايتكار را خواستار شد.
زندانيان سياسى ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٤
اسامى بترتيب حروف الفباء
١- امير امير قلى
٢- سهيل بابادى
٣- محمد جراحى
٤- خالد حردانى
٥- شاهرخ زمانى
٦- مهدى شانديژ
٧- سعيد شيرزاد
٨- حشمت طبرزدى
احزاب و سازمانها
بترتيب حروف الفباء
١- جبهه آزاديخواهان ايران- دكتر اسداله باقرى، عيسى عليپور
٢- جبهه دموكراتيك ايران – طاهره صادقى، محمد زمانى، عباس خرسندى
٣- جبهه ملى ايران در خارج از كشور – دكتر امير هوشمند ممتاز
٤- جنبش همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر- منصور اسانلو
٥- حزب تضامن اهواز- ياسين اهوازى، حافظ فضلى
٦- حزب دموكرات كردستان- حسن حاتمى،
٧- حزب مردم بلوچستان- رحيم بندويى-محمد كدخدايى
٨- حزب مشروطه ايران – خسرو بيت الهى
٩- سازمان مردمى كورمانج خراسان- دكتر افراسياب شكفته
١٠- نهاد پيش بسوى احزاب مدرن- دكتر سياوش عبقرى، دكتر شهلا عبقرى

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا