ویدیوی گفتگو، اقدامات فرا قانونی رژیم علیه مردم بلوچستان، سیمای بلوچستان

ویدیوی گفتگو با مهمانان برنامه، آقایان رحیم بندویی از اعضای حزب مردم بلوچستان. عبدالرؤف ملازهی سخنگوی شورای هماهنگی بلوچستان، بهرام خان میرلاشاری فعال سیاسی بلوچ و شیراحمد شیرانی فعال حقوق بشر و مدیر گروه رسانه ای “حال وش” .

Social media addresses of Balochistan People’s Party Website of Balochistan People’s Party http://www.ostomaan.org/ Youtube of Ostomaan Gall     / ostomaangall   Telegram of حزب مردم بلوچستان https://t.me/ostomaan Instagram of Ostomaan Gall استمان گل https://www.instagram.com/ostomaan/ Facebook of بلوچستانءِ اُستمانءِ گل https://www.facebook.com/profile.php?… Twitter of bpp.ostomaan https://twitter.com/ostomaan ———————————————————————————————— Social media addresses of RasankNews Website of RasankNews https://rasanknews.com/ Youtube of Rasanknews     / @rasanknews4546   Telegram of Rasank https://t.me/rasanknews Instagram of rasanknews https://www.instagram.com/rasanknews/... Facebook of Rasank https://www.facebook.com/Rasanknews/ Twitter of Rasanknews https://twitter.com/rasanknews ————————————————————————————————-= Social media addresses of Balochistan People’s Party Website of Balochistan Human Rights Group BHRG https://www.bhrg.info/ Telegram of BHRG گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG) https://t.me/bhrg3 ————————————————————————————————– Social media addresses of Balochistan People’s Party Website of balochistan woman’s voice Website of BRAMSH https://bramsh.org/ ————————————————————————————————— Social media addresses of Balochistan People’s Party Shining light on the language, culture and society of the Baluch people in Iran Website of Braanz https://braanz.news/ ————————————————————————————————— Social media addresses of Balochistan People’s Party Baluch Verna Telegram and Instagram Channel Telegram of Baloch_Varna https://t.me/Baloch_varna Instagram of baloch_varna https://instagram.com/baloch_varna_?u..

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا