پیام به کنگره حزب مردم بلوچستان

پیام به کنگره حزب مردم بلوچستان

از طرف تمامی پیشمرگه ها، اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ایران، برگزاری موفقیت آمیز کنگره حزبتان، حزب مردم بلوچستان، را تبریک عرض می کنیم.

رژیم جمهوری اسلامی ایران سالهاست که سیاست اتمیزه کردن اپوزیسیون را در پیش گرفته و تلاش می کند تا فعالیت ها را در وهله اول انفرادی نماید. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون هم در دام این سیاست گرفتار آمده و شعار دوری از فعالیت حزبی سر می دهند. در چنین شرایطی تلاش برای سازماندهی کردن و اتخاذ سیاست درست از طریق همفکری جمعی، قابل تقدیر است. در عین حال، برگزاری کنگره، نشان از اعتقاد و پایبندی شما به اصول دمکراسی و فعالیت جمعی می باشد. ما این تلاش ها را ارج می نهیم.

به اعتقاد ما اقدام حزب مردم بلوچستان در جهت برگزاری کنگره و تلاش برای جمع کردن و سازماندهی کردن نیروهای بلوچ، مبارزه ای است بنیادین از سوی این حزب در برابر سیاست های رژیم که سعی می کند به هر شیوه ممکن ما ملیت های تحت ستم ایران را از ابزارها و نهادهای سیاسی دور کند. این کار شما در واقع عین یک عمل حرفه ای سیاسی است و نشان می دهد که سیاست های رژیم تاچه حد در بلوچستان شکست خورده اند. این هویت جمعی ما ملت های تحت است که دشمنان از آن می ترسند و شما با این اقدامتان ترسشان را دوچندان کرده اید.

حزب دمکرات کردستان ایران از سال ۲۰۱۶ یک شیوه نوین از مبارزه را تحت عنوان “راسان” یا به پا خاستن آغاز کرده و در این راستا به مبارزات داخل کشور توجه ویژه ای داریم. به عقیده ما مبارزات “شاخ و شار” یا مبارزات کوهستان (پیشمرگه) و شهرها مکمل یکدیگر خواهند بود. در چارچوب همین سیاست، همکاری با دیگر ملت های تحت ستم در ایران، به ویژه ملت بلوچ که سابقه مبارزاتی مشترک طولانی باهم داریم، جایگاه ویژه ای دارد. معتقدیم که اهداف مشترکی داریم و مبارزاتمان همراستا هستند. موفقیت تان در مبارزه را موفقیت خود می دانیم و با آن خوشحال خواهیم شد، همانگونه که برگزاری کنگره حزبتان برایمان فرح بخش بود.

بار دیگر ضمن تبریک به تمام ملت بلوچ به ویژه اعضا و هواداران حزب مردم بلوچستان به مناسبت برگزاری کنگره این حزب، اعلام می داریم که در مبارزاتتان در راستای رسیدن به حقوق ملت تحت ستم بلوچ در ایران، همراه و پشتیبانتان خواهیم بود، همانگونه که تاکنون بوده ایم.

کمیته ارتباط با اپوزیسیون ایرانی حزب دمکرات کردستان ایران

۲۰۱۹/۰۸/۰۳

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا