پیام دبیرکل یونسکو بمناسبت روزجهانی زبان مادری۲۰۱۷

یونسکو روز جهانی زبان مادری 21 فوریه 2017 را با شعار “پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه” را جشن میگیرد

پیام دبیرکل یونسکو بمناسبت روزجهانی زبان مادری2017

یونسکو روز جهانی زبان مادری 21 فوریه 2017 را با شعار “پیش بسوی آینده پایدار با آموزش چند زبانه” را جشن میگیرد

برای ارتقا، توسعه پایدار، دانش آموزان باید به امکانات لازم برای آموزش به زبان مادری شان و دیگر زبان ها دسترسی داشته باشند

با تسلط به زبان مادری ویا زبان اولیه است که توانا یی مهارتهای پایه ایی درخواندن، نوشتن وحساب کردن بدست می آید. زبان های محلی، به ویژه زبان اقلیت های اتنیک و مردم بومی توان انتقال فرهنگها، ارزشها و دانش سنتی را دارند ودر نتیجه نقش مهمی در ایجاد آینده توسعه پایدار بازی میکنند.

پیام دبیرکل یونسکو خانم ایرینا باکوا به مناسبت روز جهانی زبان مادری 21 فوریه2017 (3 اسفند1395)

بمناسبت روز جهانی زبان مادری یونسکو باردیگرتعهد کامل خود را به تنوع زبانی تاکید می کند . زبان هستی مارا بیان می کند وهستی واندیشه های ماراشکل می دهد. بدون احترام به تنوع زبانی که راه را برای درک درست از فرهنگ انسانها راباز میکند، گفتگوی واقعی وهمکاری های بین المللی موثرنمی تواند وجود داشته باشد.

دسترسی به تنوع زبانی می تواند موجب بیداری حس کنجکاوی ودرک متقابل مردمان نسبت به همدیگر شود. بهمین دلیل یاد گیری زبانها همزمان پیام صلح ،خلاقیت و نوآوری را موجب میشود. روز جهانی زبان مادری ، امسال به آموزش چند زبانی اختصاص داده شده است که فرصتی است برای بسیج شدن برای اهداف توسعه پایدار ، از جمله هدف چهارم (توصعه پایدار سازمان ملل)برای دسترسی جهانی به آموزش با کیفیت ودرشرایطی برابر و یادگیری درتمام طول زندگی میباشد

آموزش و پرورش به زبان مادری نقش بسیار اساسی دربهبود یادگیری، ایجاد اعتماد به نفس و روی پای خود ایستادن دارد که قدرتمند ترین موتورهای رشد وتوسعه میباشند .

ما موجودات زبانی هستیم. فرهنگ ها، ایده ها، احساسات وحتی میل به دنیای بهتر قبل ازهر چیز وهمیشه با یک زبان مشخص وبا کلمات خاص بیان میشوند. این زبانها دارای ارزشها و جهان بینی هایی میباشند که موجب غنای فرهنگ بشریت است . ارزش نهادن به این زبانها ، و تقویت انرژی لازم برای رسیدن به آن، عرصه آینده بهتر رامی گشاید.

به مناسبت این روز جهانی من درخواست میکنم که پتانسیل آموزش چند زبانی درهمه جا ، درهمه سیستم های آموزشی و اداری، درتمام آثار فرهنگی و رسانه ها، فضای مجازی واقتصاد، به رسمیت شناخته شود. هرچقدر ما به زبان ها ارزش بدهیم ابزار بیشتری برای ساختن آینده بهتر وکرامت انسانها فراهم خواهد شد.

آیرینا باکوا

ترجمه: ژاله تبریزی، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا