کمیته مشترک هماهنگی در عمل از جنبش و کمپین پشتیبانی از معلمان حمایت می کند.

ما شماری از ایرانیان خارج کشور کە از احزاب، طیف ، گروه و شخصیتهای متفاوتی هستیم , در اقدامی مشترک ، از مبارزات حق طلبانه معلمین تحت ستم در ایران پشتیبانی می کنیم.

کمیته مشترک هماهنگی در عمل از جنبش و کمپین پشتیبانی از معلمان حمایت می کند.
ما شماری از ایرانیان خارج کشور کە از احزاب، طیف ، گروه و شخصیتهای متفاوتی هستیم , در اقدامی مشترک ، از مبارزات حق طلبانه معلمین تحت ستم در ایران پشتیبانی می کنیم.
روز سیزدهم مهر برابر با پنجم اکتبر که “روزجهانی معلم” است، از اعتراض سراسری معلمان ایران زمین در راه تحقق خواست های آنان پشتیبانی میکنیم، ودر سراسر جهان در شهرها و کشور هایی که حضور داریم ،در هماهنگی با اتحادیه های معلمان واتحادیه ها ی کارگ…ری، و هر صدای حق طلبانەی دیگری در ایران را هر چه رسا تر به گوش جهانیان خواهیم رساند. !
از همەی مردمان ایران هر جای جهان که هستند انتظار داریم، با این پیکار حق طلبانه وانسان گرایانه همراه شوند وگامی در جهت رسیدن به جامعه ای انسان مدار و دموکراتیک بردارند. این کارکوچکترین اقدامی است که ما می توانیم برای آزادی معلمان زندانی وخواست های معلمین کشور، وجامعەی متکثر برای ایرانی آزاد وفردای بهتر برداریم. .
ما ایرانیان آزادی خواه از همه اتحادیه های معلمان و اتحادیه های کارگری و تمامی آزادی خواهان در سراسر جهان، می خواهیم که در”روز جهانی معلم ” که از سوی سازمان فرهنگی جهانی به این عنوان نام گذاری شده ، برای آزادی معلمان زندانی و همچنین رسیدن معلمان به خواست های برحق شان، که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی سازمان جهانی کار، وهمگرا با درخواست های نهاد های بین المللی کارگری، به ویژه فدراسیون جهانی آموزش می باشد ، ما را یاری دهند وبا ما و معلمین ایران همگام شوند. ما از زحمتکشان فکری ویدی جهانی می خواهیم که در این روز با همایش های میدانی ، نامه نگاری به نهادهای جهانی همچون سازمان ملل متحد وسازمان جهانی کار و امیل های اعتراضی، صدای حق طلبانه معلمان ایران زمین را رساتر کنیم..
نام احزاب و سازمانهاى عضو کمیته بترتیب حروف
1- جبهه آزادى خواهان ايران
2-جبهه دموكراتيك ايران
3-جبهه ملى ايران خارج از كشور
4- حزب پان ایرانیست ( شاخه برون مرز)
5- جنبش همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر
6- حزب دموكرات كردستان(بخش ارتباطات با ایرانیان در خارج از کشور)
7– حزب مردم بلوچستان
8– حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات )
9– سازمان مردمى كورمانج خراسان
10–بنیاد اسماعیل خویی
افراد حمایت کننده
1- محمد نوریزاد
2- زرتشت احمدی راغب
نام احزاب و نهاد ها حمایت کننده
3 – هاشم خواستار نماینده کانون های صنفی معلمان خراسان
1-بنیاد اکبر محمدی
2-صداي موج سبز- جنبش سبز لندن
3- صداي موج سبز- جنبش سبز كارديف
4- صداي موج سبز- جنبش سبز بيرمينگانم
5–حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
6- حامیان مادران پارک لاله – دورتموند
7- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ
8- حامیان مادران پارک لاله – لندن
9- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو
12- كانون فرهنگ و هنر فرزنو
13-کانون ایران آزاد
14- فدراسیون اروپرس
15- اتحاد برای ایران ـ بلژیک
16- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ـ بلژیک
17- انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ آرکاداش
18-کمپین دموکراسی برای ایران در سوءیس
19-بنیاد نیک (افشین اسانلو )
20-همایش ایرانیان هامبورگ
21-جمعیت حمایت از مبارزان مردم ایران (هامبورگ)
22-کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران

Tahereh Sadeghis billede.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا