کنفرانس، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگرە ملیتهای ایران فدرال در روز هفتم اکتبر ٢٠٢٣ در شهر فرانکفورت – آلمان

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگرە ملیتهای ایران فدرال” کنفرانس یک روزەایی تحت عنوان “در راە اتحاد فراگیر و دموکراتیک” برگزار مینماید. در این کنفرانس «مبانی مشترک برای گفتگو در راه اتحاد فراگیر و دموکراتیک» ارائه می شود. حضور در این کنفرانس با در نظر گرفتن گنجایش سالن، مختص دعوت شدگان می‌باشد  و اطلاعات لازم در مورد محل و ساعات در اختیار مدعوین قرار خواهد گرفت. شنبە پانزدهم مهرماە ١٤٠٢ “هفتم اکتبر ٢٠٢٣” فرانکفورت – آلمان.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا