گرانی قیمت بنزین! حزب مردم بلوچستان

زندگی مادی مردم در چهل سال حاکمیت نظام  جمهوری اسلامی بر ایران، آنچنان به فقر کشانده شده است که در مناطقى چون بلوچستان ۸۰% مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند. گرانتر نمودن قیمت بنزین ضربه ای جبران ناپذیر بر زندگی آن بخش از مردمی است که بنا به ادعا و اعتراف آقاى روحانى رئیس جمھور نظام حاکم که میگوید پول حاصل از این گرانى سوخت را برای  حمایت معیشتی ۶۰ میلیون مردمى که هم اکنون در جهنم فقر برای زنده ماندن دست و پا میزنند، تقسیم خواھد نمود.

زھى خیال باطل، اینان پس از ۴۰ سال حاکمیت مکارانه شان که با استفاده از ابزار مذھب به غارت ھستى مادى و معنوى مردمان این سرزمین پرداخته و ایران را به ویرانه اى تبدیل نموده اند، ھنوزانتظار باورکردن برنامه ھایشان را از سوى مردم دارند۔

مردم بخوبى میدانند که این حیله اى  دیگر از حاکمان نظام براى سرکیسه کردن مردم و خرج آن براى پیشبرد اھداف توسعه طلبانه ایدئولوژیک ھلال شیعیسم معروف شان در خاورماینه و ھمچنین فراھم نمودن اختلاسھایى دیگر توسط خودى ھایشان است، اما با این بیان میخواهند مردمان ایران را به سکوت بکشانند.

حزب مردم بلوچستان گرانی قیمت بنزین که بیشترین آثار سوءِ آن متوجه مردم فقیر در بلوچستان خواھد بود، را محکوم میکند و از ایستادگی مردم در به عقب راندن قیمت بنزین حمایت مینماید. حزب مردم اعلام میدارد که عقب نشینی دولت تنها علاج سرپایی این تورم بد خیّم سرطانی است. تنها علاج این غده سرطانی ادامه مبارزات و پیوند سراسری آن در حذف جمهوری اسلامی و برقراری نظام جمهوری دمکراتیک و سکولار و غیر متمرکزفدرال در ایران کثیرالمله میباشد.

حزب مردم بلوچستان / نوامبر ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا