گزارش تجمع و راهپیمایی اعتراض آمیز در حمایت از زندانیان سیاسی کرد در زندان ارومیه “

امروز یک شنبه برابر با 14 نوامبر نسبت به شرایط سخت و دشوار زندانیان سیاسی کرد دربند در زندان ارومیه و اعتصاب غذای این عزیزان، سازمانها و گروههای مختلف حقوق بشری و سیاسی فعال در سوئد از جمله گروه حقوق بشر بلوچستان در راهپیمایی اعتراض آمیز امروز، ضمن محکوم کردن نحوه برخورد خشن و غیر انسانی و بی عدالتی رژیم ایران نسبت به شرایط سخت و فشار روحی با اعتراض جمع کثیری از دوستان و فعالین حقوق بشری از جمله دوستان احوازی و کرد در مرکز شهر استهکلم برگزار شد، شرکت کردند.

در ابتدا دوستان احوازی با قرائت بیانه خود خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی عرب ، کرد ، بلوچ و … از زندانهای رژیم ایران شدند سپس دوستان کرد با سخنرانی خود ضمن محکوم کردن رژیم ایران نسبت به برخوردهای امنیتی و غیر انسانی با زندانیان سیاسی ایران علی الخصوص زندانیان کرد خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی از زندان ارومیه شدند .

در ادامه بنده از طرف گروه حقوق بشر بلوچستان در نطقی کوتاه با بیان احساس همدردی مردم بلوچستــــــان با زندانیان سیاسی کرد در زندان ارومیه و روشن ساختن استراتژی رژیم ایران نسبت به سرکوب و زندانی کردن مخالفین خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شدم.

این تجمع اعتراض آمیز نشانه آگاهی اقلیت های قومی در ایران نسبت به ظلم و تعدی رژیم به اقوامی که بی دفاع در چنگ حاکمیت دیکتاتورشیپ ایران گرفتار شده اند می باشد و همه شرکت کنندگان در تجمع امروز یکصدا ضمن حمایت از زندانیان سیاسی خواستار آزادی فوری این عزیران از زندان شدند.

منصور بی باک
استهکلم – سوئد
یک شنبه 14 نوامبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا