گفتگوی آقای آرش خانزهی، با کورد کانال در خصوص خیزش سراسری ایران و بلوچستان و لزوم تداوم ھمبستگی ملی تا رسیدن بہ آزادی و برابری – تاریخ 11 مھر 1401

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا