یانیه ی ائتلاف بزرگ از احزاب و تشکل های جمهوریخواه و دموکراتیک

در آستانه ی ۱۸ تیر؛ پیش به سوی  اتحاد در عمل در جهت انقلابی  دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود

بیست و سه سال از جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۷۸ سپری شد؛ دانشجویان و آحاد شهروندان با مشارکت در این جنبش، دست به حرکتی توفنده با شعارهایی ساختارشکن علیه علی خامنه ای و نهاد های امنیتی و سیاسی زدند و به همین دلیل تمام نهاد های حاکم از خامنه ای، خاتمی تا اطلاعات و سپاه دست به سرکوب وحشیانه ی جنبش زده و آن را خاموش کردند اما همین حرکت در سال ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و تا ۱۴۰۱ و در خیزش های مردمی و ضد حکومتی  در سراسر کشور ادامه پیدا کرد.

علاوه بر خیزش های مردمی، شاهد اعتراضات گسترده ی معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، مالباختگان، کولبران، سوختبران ( که برای نان و زندگی شرافتمندانه آماج شلیک دژخیمان قرار می‌گیرند)، کسبه  و سایر طبقات اجتماعی بوده‌ایم که همواره از سوی رژیم فاسد حاکم بر ایران با سرکوب و مشت آهنین روبرو گردیده و به ویژه دهها تن از رهبران معلمان، کارگران و کنشگران سیاسی و حقوق بشری به صورت خودسرانه بازداشت و به شکنجه گاهها سپرده شده اند.

رژیم برای ایجاد وحشت در بین شهروندان حق طلب که در خیزش‌ها و جنبش‌های ضد حکومتی و  مطالبه محور شرکت می‌کنند،  همواره دست به اعدام های گسترده می‌زند که در این اقدام ضد بشری و ضد ملی،شهروندان  ملیتهای عرب،  بلوچ و کورد بیشترین قربانی را می‌دهند.

خشکاندن عمدی  رودخانه ھای کرخه و کارون و هورالعظیم،  دریاچه ی  ارومیه، باتلاق جازموریان، دریاچه ی  ھامون، و زایندہ رود و نتیجتاً به خاک سیاہ نشاندن زندگی ملیونھا خانوار کشاورز و  تشدید طوفان ریزگردھا از جمله  اقدامات رژیم در  چند سال اخیر بوده است.

ورشکستگی اقتصادی و بن بست سیاسی در کنار فروپاشی اجتماعی از نتایج عملکرد ۴۳ ساله ی رژیم  بغایت ارتجاعی، تروريست‌ پرور، رانتی، ایدئولوژیک و ضد بشری است که برای همگان آشکار گردیده برای رهایی مردمان  ایران و بلکه منطقه و جهان راهی جز سرنگونی این عامل فقر، فساد، عقب ماندگی و ناامنی در منطقه و جهان  نمانده و قدرت های جهانی نیز نباید برای معامله و در نتیجه دادن تنفس مصنوعی به این رژیم تبهکار، تلاش کنند.

از این رو ما احزاب و تشکل‌های گرد آمده در سه ائتلاف از همه ی ایرانیان دعوت می‌کنیم برای سرنگونی رژیم فاسد و ستمگر و رهایی از این زندگی فلاکت بار که حکومت اسلامی بر ما حاکم کرده است ،  مبارزات همه جانبه ی خود را تشدید کرده و مطمئن باشند با تشریک مساعی همه ی تشکل ها، احزاب و شخصیت‌های دمکراتیک، این مبارزات ضد رژیم و دموکراسی خواهانه و برابری‌طلبانه را به سرانجام مطلوب خواهيم رسانید.

با تشدید مبارزات همه جانبه  که به انقلابی بزرگ و دمکراتیک خواهد انجامید، رهایی، سعادت، پیشرفت، ترقی و امنیت مردم و کشور در سایه ی ساختاری جمهوری، سکولار، فدرال و دمکراتیک تضمین خواهد شد و تبلیغات دشمن حاکم که ایرانیان را از جنگ داخلی و تجزیه می‌ترساند، امری کاملا بی‌اساس و موهوم خواهد بود.

ما احزاب و تشکل‌های این سه ائتلاف، با سابقه طولانی مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران، به پروژه‌هایی که توسط دول خارجی کلید می‌خورد و در پی رهبر تراشی و آلترناتیوسازی  هستند تن  نداده و به هیچ وجه خواهان  برگشت به دوران پهلوی‌ها نیستیم.

ما احزاب و تشکل های حاضر در این سه ائتلاف، پیشرفت و ترقی ایران را در ساختاری جمهوری ، دمکراتیک و فدرال  می‌دانیم که پایه ی اصلی قدرت در مناطق گوناگون ایران و توسط پارلمان ها و دولت های محلی و منطقه‌ای شکل گرفته و با ایجاد دموکراسی توافقی و پایدار،یک‌ بار برای همیشه از بازتولید هر نوع استبداد مرکزگرا و زیر هر نام، جلوگیری شود.

هم میهنان عزیز، برای رهایی میهن از جانیان واپسگرا و ضد مردمی و برون رفت کشور از، فقر، فساد، تبعیض، سرکوب، انزوای بین‌المللی و زندگی فلاکت بار تحمیلی، راهی جز اتحاد در عمل، پیوستگی جنبش‌ها و خیزش‌ها در درون کشور و تشدید بیش از پیش اعتراضات و اعتصابات وجود ندارد.

پیش به سوی انقلابی دمکراتیک که در آن حاکمیت مردم تضمین شود۔

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شانزدھم تیر ماه ۱۴۰۱

– ھفتم ژوييه ۲۰۲۲

https://t.me/ostomaan/2884

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا