یورشهای وحشیانه و مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان

زندانبانان ولی فقیه در روزهای یکشنبه ۱۰ مرداد و روز دوشنبه ۱۱ مرداد به یورشهای وحشیانه خود شدت بخشیدند. یورشها بطور سرزده صورت می گرفت و در هر یورش نزدیک به ۴۰ زندانبان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شرکت داشتند. شیوه آنها بطور متناوب سلول به سلول بوده است. تا به حال یورشهایی با این گستردگی و وحشیانه در زندان مرکزی زاهدان سابقه نداشته است .
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورشهای وحشیانه و مستمر به بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان و مورد بی حرمتی و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در این بند.

در طی روزهای گذشته تعداد زیادی از زندانبانان ولی فقیه بطور متناوب به سلولهای زندانیان سیاسی بند ۳ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند و با رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی زندانیان را از سلولهای خود خارج و اقدام به پخش و تخریب حداقل وسایل شخصی زندانیان نمودند آنها وسایل شخصی زندانیان از جمله کارت تلفن را به سرقت بردند.این یورشها به فرماندهی مدیر داخله زندان فردی به نام خمر، معاون وی برزی و رئیس بند ۳ بنام زهکنی صورت گرفته است .
زندانبانان ولی فقیه در روزهای یکشنبه ۱۰ مرداد و روز دوشنبه ۱۱ مرداد به یورشهای وحشیانه خود شدت بخشیدند. یورشها بطور سرزده صورت می گرفت و در هر یورش نزدیک به ۴۰ زندانبان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شرکت داشتند. شیوه آنها بطور متناوب سلول به سلول بوده است. تا به حال یورشهایی با این گستردگی و وحشیانه در زندان مرکزی زاهدان سابقه نداشته است .
این یورشها توسط بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برنامه ریزی و زندانبانان ولی فقیه آن را در زندان به اجرا در می آورند .
از طرفی دیگر ۲ تن از روحانیون اهل سنت به نام های مولوی نور الدین کاشانی و مولوی شهنوازی در بند ۳ این زندان زندانی می باشند و همچنین اکثر زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوسند.
مولوی کاشانی و مولوی شهنوازی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه از اقامه نماز جماعت و پیش نماز بودن منع شده اند و آنها را تحت فشار روحی شدید قرار داده اند که باید ریش خود را اصلاح کنند . ریش یکی از نشانه های مذهبی روحانیون اهل سنت می باشد و هدف بازجویان وزارت اطلاعات از این عمل غیر انسانی توهین به اعتقادات آنها است.
زندانیان سیاسی بند ۳ زندان زاهدان هشدار داده اند که در صورت ادامه یورشهای وحشیانه و توهین به روحانیون زندانی اهل سنت ناچار به دست زدن به اعتراضات گسترده در زندان خواهند شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن و توهین به اعتقادات روحانیون زندانی اهل سنت در زندان زاهدان و همچنین یورشهای وحشیانه به سلولهای زندانیان سیاسی در این بند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به توهین و تعدی به اعتقادات مذهبی روحانیون زندانی اهل سنت در زندانهای ولی فقیه است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ برابر ۲ اوت ۲۰۱۶

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا