Demonstration international Day

The Balochistan Peoples Party’s branch in Sweden held a demonstration of Swedish Parliament on the 16 December 2017 to bring to the attention of the international community to the aggressive and discriminatory policies of the Iranian Islamic regime in Balochistan.
The protest called upon the Swedish government and European Union to take immediate action against the aggressive and discriminating policies of the Iranian Islamic regime that is focused on impressing forceful assimilation policies, extra-judicial killing, arrest and killing.
The Iranian regime continues to eliminate the Baloch culture and its historical identity by systematically changing the demographic ratio of Baloch people population. The government has already started to wipe out the name of the Balochistan province from the Iranian map by dividing the province into smaller pieces and assigning the regions new names.

Banners in both Balochi and English were proudly displayed with slogans reading “Baloch political and prisoners of conscience must be freed”, “No to Demographic Change in Balochistan”, “Balochi language and Balochistan is our national identity”, “No to confiscation of the Baloch Coast by the Iran Revolutionary Guards Corps”, “We ask Swedish Government and the European Union to urge the Iranian regime to stop aggressive and discriminating policies in Baloch”.

Resolution in Swedish

Balochistan Peoples parties (Balochiska folkpartiets) resolution i samband med FN internationella dagen den 10:e december för människliga rättigheter

Den dagliga kränkningen av det balochiska folkets rättigheter från den islamiska regimen håller på att breda ut sig i en ny omfattning. Rohanis regering har ökat förtrycket i mängder i alla områden i Balochistan.

I den iranska islamiska republiken.
1-Kvinnorna i Iran lider i alla nivåer på grund av diskrimineringen av deras självklara rättigheter, denna diskriminering mot kvinnor bland de förtryckta folkgrupperna såsom baloch, turkmen, arab, azerbaijanska Turk, kurd och lor är mångfaldig.
Det balochiska folkpartiet har för avsikt att bekämpa och på sikt avskaffa den utbredda institutionaliserade diskrimineringen mot kvinnorna i den islamiska regeringen samt vill utvärdera de övriga folkens rätt till suveränitet och strävar efter att få det baluchiska folket uppnå rätten till suveränitet under ramen för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
2- Det avsiktliga förtrycket och förödmjukandet av det balochiska språket och kulturen leder på sikt till ett succesivt borttagande och utdöende av kulturen och språket.
Balochiska barnen är berövade en kvalitativ undervisning och tillgänglig läromedel på sitt modersmål.
Denna brist och uteslutning är en anledning till att dessa barn saknar en konkurrerande undervisning gentemot persisktalande barn eller studenter.
Uteslutningen av sitt modersmål har lett till ett stort avhopp bland de studerande, detta har även lett till en hög begränsning i utvecklingen i studier och betygsresultaten.
3- Balochiska studenter uteslutas ofta en mängd av sina rättigheter på grund av sina etniska, kulturella och religiösa tillhörigheter som inte motsvarar makthavarnas åsikter och förväntningar, bruket av sitt modersmål (balochi) ses som ett hot mot rikets säkerhet, detta kan vara orsaken till motvilligt avhopp av sina studier, repressalier och fängslanden av studenter, i vissa fall kan detta ha gått så långt att regimen i skräckspridnings syfte lyckas få tyst på folk och studenter att hålla tyst och inte vågar ta upp FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna.
4- Systematiska, icke juridiska skjutningar av personer som tillhör det balochiska folket är ett uppåtgående trend ifrån regimen som hotar säkerheten och tryggheten hos det balochiska folket i Iran .
I en intervju med tidningen Etelaat befälhavaren till (Mersad), en halv-militär makt, som jobbar under ledningen av den högste religiöse ledaren att vi inte har order från våra uppdragsgivare att inte arrestera motståndare utan att döda de på plats och vi lämnar inte de till rättsväsendet.
Detta tecken på barbari och brutalitet hos ett medeltidstänkande maktsystem vill leda samhället till ett utbrett kaos och anarkism, de dagliga och medvetna skjutningarna och trakasserier mot balocher har blivit en verklig vardag för att kunna styra området under terror.
5-Avrättningsdomar av politiska fångar med falska anklagelser såsom kättare, hädare och narkotikasmugglare fortsätter att genomföras, enligt Amnesty FN-rapport genomför den iranska regimen medvetna avrättningar bland folkgrupperna och minoriteter i skrämmande syfte.
6-Oberoende press och media i balochistan har inte rätt till publicitet och yttrande, all aktivitet förbjuds, folk inom press grips, underkuvas och hotas till döds.
Regimen kunde inte tåla den balochiske Bloggaren, trettioårige och tre barns pappan Yaghob Mehrnehad som jobbade under tillstånd och inom regimens ramar, regimen kunde inte tolerera hans verklighetsbeskrivning om läget i området, han var världens första bloggare som blev gripen, torterad och avrättad för sitt skrivande. I och med detta har den islamiska regimen omöjliggjort för omvärlden att nå information om balochernas outhärdligt svåra situation, för att lättare kunna fortsätta sitt förtryck och tyranni i Balochistan och hålla sina förtryck och diskrimineringspolitik dold från världens ögon.

7- Yttrande-och åsiktsfriheten kränks systematiskt i en utbredd omfattning av den medeltidatänkande regimen, författare, samhällskritiker, journalister, konstnärer ligger alltid i riskzonen för godtyckliga rättegångar, hot, trakasserier och mystiska försvinnanden.
Regimen kontrollerar och begränsar ickestatliga, självständiga organisationers aktiviteter till minsta nivå och minskar deras möjlighet för utveckling och expandering.
8- Regimen stoppar det fria informationsutbytet, förbjuder hemsidor eller filtrerar dem att sprida livsviktiga informationer som upplyser folk om sina mänskliga rättigheter inom FN:s stagar, fråntar man tidningar och tidskrifters tillstånd att jobba. Bloggaren Sakhi Rigi är dömd för en långtids fängelse för att ha skrivit i sin blogg och riskerar exil och högre straff.
9-Den iranska staten har intensifierat sitt plan för att ändra balochistans demografi till nackdel av det balochiska folket. Iran bedriver en kolonial politik för att beröva Balochistan och folket av sin identitet och suveränitet över sitt land och folkrätt. Den Iranska staten påstår att Balochistan har resurser för att ackommodera ytterligare 3 millioner personer. För närvarande arbetslösheten i Balochistan mer än 30 % , och över 70% av befolkningen liver under fattigdom indexen. Policyn för demografisk förändring drivs gemensamt av den Iranska Revelation Gardister och den iranska militären. Detta policyn har ökat motsättningar mellan den Balochistan befolkningen och den Iranska regimen.

Den islamiska regimens illgärningars garderob är full av likar i form av kränkningar av det balochiska och de övriga förtyckta folkens rättigheter så som Kurder, Turkmener, araber, lorer osv.
Det balochiska folkpartiet för avslöjandet av den islamiska regimens fascistiska och narcissiska handlingar och deras omänskliga politik har ordnat en upplysande och protesterande manifestation i Stockholm.
Partiet är övertygad om att en världsomfattande manifestation som i grunden ligger för ett avslöjande och upplysande syfte kan tvinga regimen till positiva förändringar och anpassningar till de mänskliga rättigheterna

Det Balochiska folkPartiet förväntas och vill av både det svenska och det europeiska parlamentet att genom sina diplomatiska, politiska och ekonomiska förbindelser med den islamiska regimen kräva de folkliga rättigheterna inom ramen för FN:s deklarationer för mänskliga rättigheter att:
1-Stoppa alla avrättningar av balocher oavsett skälen för deras fängslande.
2-Politiska fångarna Sakhi Rigi, Saber Malek Raisi, Malekzadeh och många andra som vi saknar deras namn här ska friges.
3-Förföljelsen av politiskt-och kulturellt aktiva ska upphöras
4-Yttrande-åsikts och religionsfrihet ska upprätthållas.
5-Fredliga folkligsamlingar ska inte attackeras och förskingras av regimens paramilitärer.
6-Press och media ska vara fria och slippa drabbas av censur.
7-Arbetsfrihet för aktiva kvinnor som jobbar för jämställdhet mellan män och kvinnor ska möjliggöras.
8-Tillgodose rätten till ett friinformationsutbyte, och stoppandet av filtreringen av internetbaserade hemsidor.
9- Fördömandet av den iranska regimens kränkningar av det balochiska och de övriga förtryckta folkens rättigheter inför FN:s råd för mänskliga rättigheter bör omedelbara tas upp.

Balochistan Folkpartiet Sverige
16 december 2017.

Show More

Related Articles

Back to top button