” آشفتگی و ترس رژیم ایران از دیدار اعضای حقوق بشر بلوچستان با دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل”

در پی دعوت نمایندگان پارلمان سوئد از آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل و فعالین حقوق بشری ایران این نشست با حضور جمع کثیری از سایر گروههای حقوق بشری و احزاب سیاسی ایرانی مخالف رژیم ایران چهارشنبه 26 نوامبر در استهکلم برگزار شد.

 

Mansoor Bibaks billede.Mansoor Bibaks billede.

در پی دعوت نمایندگان پارلمان سوئد از آقای دکتر احمد شهید گ…زارشگر ویژه سازمان ملل و فعالین حقوق بشری ایران این نشست با حضور جمع کثیری از سایر گروههای حقوق بشری و احزاب سیاسی ایرانی مخالف رژیم ایران چهارشنبه 26 نوامبر در استهکلم برگزار شد.

در این نشست آقای ناصر بلیده ی از حزب مردم بلوچستــــــان و اینجانب بعنوان فعال حقوق بشری بلوچستان حضور داشتیم.

ترس و واهمه رژیم ایران از تاثیرگذاری اعضای فعال حزب مردم و حقوق بشر بلوچستان و ارتباط گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص دریافت گزارشات نقض حقوق بشر از سوی گروه حقوق بشر بلوچستان باعث شده است تا رژیم ایران سراسیمه و با نشر خبر کذب در روزنامه سراسری حمایت چاپ امروز دوشنبه از پاسخگویی به جنایاتی که رژیم نسبت به مردم بلوچ و سایر اقوام و در حق تمامی مردم ایران روا می دارد سر باز زند.

دیدار رسمی با دکتر احمد شهید و در حضور نمایندگان پارلمان سوئد و سایر احزاب سیاسی مخالف رژیم ایران از سوی خبرگزاری رژیم ایران ” پیوند گزارشگر حقوق بشر با تروریستها در جلسه ای محرمانه و با حضور سرویسهای جاسوسی سوئد ” تیتر زده شده است که اصلاً جای تعجب نیست چونکه تمامی مخالفین رژیم ایران و علی الخصوص فعالین حقوق بشر بلوچستان از منظر رژیم تجزیه طلب ، استقلال طلب و حامی تروریست هستند و همه میدانیم که رژیم ایران تاب و تحمل مخالفین خود را ندارد و با برچسبهایی واهی به مخالفین خود اصل موضوع نقض حقوق بشر را انکار و نادیده میگیرد. در جوامع پیشرفته و حافظ منافع حقوق بشری مثل سوئد و سایر کشورهای اروپایی چنین دیدارهایی با دعوت نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی امری معمول و عادی بحساب میاید ولی این دسته از فعالیتهای حقوق بشری مردم بلوچستــــــان و افشای کشتار بی ضابطه و بی قانونی مردم بلوچ و عدم پاسخگویی باعث سراسیمگی و برآشفتگی رژیم ایران شده هست.

منصور بی باک
استهکلم – سوئد
دوشنبه 8 دسامبر

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا