اجراى حکم اعدام چهار متهم امروز شنبه 28 فروردین در زندان زاهدان (دُزآپ)

هیچ گونه اطلاع رسانى از سوى نهادهاى رسمى درباره این اعدام ها انجام نشده و از هویت اعدام شدگان اطلاع دقیقى در دست نیست ، تنها چیزى که تا لحظه تنظیم گزارش براى هرانا محرز شده است اجراى حکم، تعداد و اتهام محکومین است.
خبرگزارى هرانا- چهار تن از محکومین جرائم مواد مخدر در زاهدان به دار آویخته شدند.

بنا بر اطلاع خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ٢٨ فروردین، حکم اعدام چهار تن که همگى از محکومین جرائم مواد مخدر بودند، در محوطه زندان زاهدان اجرا شد.

هیچ گونه اطلاع رسانى از سوى نهادهاى رسمى درباره این اعدام ها انجام نشده و از هویت اعدام شدگان اطلاع دقیقى در دست نیست ، تنها چیزى که تا لحظه تنظیم گزارش براى هرانا محرز شده است اجراى حکم، تعداد و اتهام محکومین است.

به گزارش هرانا، در هفته هاى گذشته اجراى احکام اعدام و مخصوصا اعدام محکومین مواد مخدر در سراسر کشور روند صعودى داشته است، امرى که موجب نگرانى فعالین حقوق بشر و نهادهاى بین المللى دست اندر کار حقوق بشر شده است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا