احضار، بازجویی، تهدید به بازداشت و ممانعت از انجام امور مذهبی مولوی عبدالغنی شاهوزهی یک روحانی اهل سنت زاهدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات

رژیم ولی فقیه بطرز جنون آمیزی علیه روحانیون اهل سنت در ایران و منطقه اقدام می کند و تا به حال تعداد زیادی از علمای اهل سنت را به شیوه های مختلف به قتل رسانده است. شیوه هایی که وزارت اطلاعات برای قتل علمای اهل سنت بکار می گیرد به قرار زیر می باشد : ترور ، ایجاد تصادفهای ساختگی ، ایجاد نقص فنی در ماشین آنها ، تزریق آمپول و سایر شیوه های دیگر که در گزارش مولوی زندانی نورالدین کاشانی بطرز مشروحی به آنها اشاره شده است.
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه روحانیون اهل سنت در استان سیستان وبلوچستان ایران.
طی هفته های گذشته مولوی عبدالغنی شاهوزهی ۷۵ ساله از علمای شناخته شده اهل سنت در سیستان و بلوچستان و امام جماعت مسجد جامع حضرت ابراهیم واقع در آخر خیابان کشاورز شهر زاهدان حداقل ۳ بار به اداره اطلاعات زاهدان احضار شده است و هر بار بیش از ۵ ساعت مورد بازجویی و تهدید به بازداشت قرار گرفته است. او آخرین بار ۱۳ خرداد ماه به اداره اطلاعات فرا خوانده شد و در حدود ۵ ساعت مورد بازجویی و تهدید قرارگرفت و از برگزاری نماز جماعت ونماز جمعه هفته گذشته منع شده است .
او در حال حاضر تقریبا در حبس خانگی قرار گرفته است و اتومبیل های ماموران وزارت اطلاعات دائم حول منزل وی و مسجدی که در آن نماز جماعت اقامه می کند گشت می زنند و تمامی شواهد حاکی از آن است که قصد دستگیری او را دارند .
رژیم ولی فقیه بطرز جنون آمیزی علیه روحانیون اهل سنت در ایران و منطقه اقدام می کند و تا به حال تعداد زیادی از علمای اهل سنت را به شیوه های مختلف به قتل رسانده است. شیوه هایی که وزارت اطلاعات برای قتل علمای اهل سنت بکار می گیرد به قرار زیر می باشد : ترور ، ایجاد تصادفهای ساختگی ، ایجاد نقص فنی در ماشین آنها ، تزریق آمپول و سایر شیوه های دیگر که در گزارش مولوی زندانی نورالدین کاشانی بطرز مشروحی به آنها اشاره شده است.
در شهر زاهدان و بخصوص در محل سکونت و مسجد حضرت ابراهیم اوضاع متشنج می باشد و در صورت دستگیری و هرگونه حادثه برای این مولوی می تواند منجر به اعتراضات گسترده گردد.
سیستان و بلوچستان از استانهای محروم ایران می باشد و هموطنان بلوچ به دلیل اینکه از اهل تسنن می باشند توسط باند ولی فقیه از تبعیض مذهبی و اجتماعی شدیدی رنج می برند .فقر و بیکاری ، سرکوب خونین مردم ، اعدام های گسترده در این استان بطور مستمر صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار، بازجویی مولوی شاهوزهی و تهدید وممانعت از شرکت و انجام مراسم مذهبی و عملا بستن این مسجد توسط مامورین وزارت اطلاعات که توسط آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات کابینه آخوند روحانی صورت می گیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم علیه آخوند علیه خامنه ای و آخوند روحانی برای پایان دادن به دستگیری، اعدام و ممانعت برگزاری از انجام مراسم مذهبی علیه هموطنان اهل سنت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۱۴ ژون ۲۰۱۶

 

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا