از ” منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران ” پشیبانی کنیم !

در روز هائی که حاکمان جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد مصادره انقلاب مردمان ایران برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مصمم تر از هر زمان تلاش می کنند با کشتار و اعدام ، زندان و شکنجه کودکان زنان و مرد ان مبارز و آزادیخواه  قیام نوین سرتاسری مردمان ایران را سرکوب کنند و همزمان بخشی از مخالفان نظام تحت عنوان ” نجات کشور” در کمین اند تا با تکیه بر منابع مالی و تبلیغاتی دولت های غربی جنبش انقلابی ” ژن ، ژیان ، ئازادی ” را مصادره به مطلوب کنند و بار دیگرسلطه موروثی استبداد شاهی را زیر چتر ” همبستگی ملی ” به جامعه حقنه نمایند.

بیست تشکل صنفی و مدنی درون مرزی با صدور منشور خود همراه با دوازده خواست مشخص حداقلی طرحی اولیه برای خروج از چنبره بحران های چندگانه سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاصل از چهل و چهار سال سلطه خونبار نظام جمهوری اسلامی به پهنه عمومی عرضه کنند.

امضا کنندگان بر این باورند که تحقق این مطالبات می تواند گامی ” علیه زن ستیزی، تبعیض جنسیتی، ناامنی بی پایان اقتصادی بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت، ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی ..” و در راستای انقلابی باشد که ” علیه هر شکل از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.

“تشکل های امضا کننده با ” تمرکز بر اتحاد و به پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود..” بر ضرورت تغییرات بنیادین حقوقی، سیاسی و اقتصادی با هدف رفع هر گونه تبعیض و ستم و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تاءکید دارند.

امضا کنندگان منشور با ارزیابی روشن خود از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، به عنوان جنبشی علیه سلطه و استبداد بر این باورند که “این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل گیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی، مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

“بی شک همانطور که در منشور آمده چنانچه “.. ثروت زیر زمینی و بالقوه و بالفعل کشور.. ” در اختیار ” مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه ” قرار بگیرد می تواند ” راه پی افکنی جامعه ای نوین و مدرن و انسانی را در کشور” امکان پذیر سازد.

ما سه تشکل سیاسی ائتلافی از احزاب، سازمانها و جریان‌های جمهوری خواه دموکرات، لائیک و سکولار با تبریک به دست اندرکاران منشور بیست تشکل صنفی و مدنی کشور، این منشور را سندی منسجم از خواست های مطرح و برخاسته از جنبش های اجتماعی جاری ارزیابی می کنیم و آن را به عنوان گامی جدی در جهت شکل گیری یک جنبش مطالباتی سراسری مردمان ایران می دانیم و از مبارزات این تشکل های مستقل صنفی و مدنی در جهت تحقق مطالبات مندرج در این منشور پشتیبانی و حمایت می کنیم. با آرزوی موفقیت بیشتر مبارزات مردم ایران که هر روز منسجم تر ادامه دارد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و دموکراسی در ایران

جمعه ۲۸ بهمن/۱۷ فوریه ۲۰۲۳

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا