اسامی جوانان فارغ التحصیل و بیکاربلوچ در شهرستان فنوج

دالت نیوز:نیروهای بیکار شهرستان فنوج طی یک لیست نام افراد تحصیل کرده و دارای مدارک کارشناسی و دکترای این شهرستان را در جهت استخدام به نهاد اداری این شهرستان ارائه داده و خواهان بکار گیری بومیان بیکار این شهرستان در امور اداری گشته اند.

 

 

 

عدالت نیوز:نیروهای بیکار شهرستان فنوج طی یک لیست نام افراد تحصیل کرده و دارای مدارک کارشناسی و دکترای این شهرستان را در جهت استخدام به نهاد اداری این شهرستان ارائه داده و خواهان بکار گیری بومیان بیکار این شهرستان در امور اداری گشته اند.

استخدامها در بلوچستان غیربوم است و باید بوم به بوم شود.تبعیض چند لایه در بلوچستان از سوی رژیم باعث به حاشیه رانده شدن جوانان تحصیل کرده بلوچ شده و چاره ای جزء اعتراض عمومی نسبت به استخدامهای غیر رسمی و ناعادلانه نیست.

 

نتیجه سالها تلاش جوانان بلوچ درامر تحصیل ودارای مدارک تحصیلی در پایان به بیکاری آنان می انجامد و این در حالی است که با وجود تحصیل کردگان بیشمار در شهرها و روستاها و در مرکز استان شاهد بیکاری جوانان تحصیل کرده بلوچ و استخدام غیربومیان ،بعضا با مدارک تحصیلی پایین تا حد زیر دیپلم هستیم.
برای مثال در نهضت سواد اموزی و یا دوران ابتدایی وقتی آموزش و پرورش با کمبود نیروی غیربومی با مدرک بالا روبرو می شود از نیروهایی کار می گیرد که با مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند و یا معلمین دوره نهضت سواداموزی از کسانی هستند که پس از پایان پنج کلاس در نهضت سواد اموزی بکار گماشته شده اند.در حالی که در همان شهر و یا روستا محصلین بلوچ با مدرک دیپلم و بالاتر از ان بیکار هستند.
و اما رنج نامه جوانان بیکار شهرستان فنوج که نسخه ای در اختیار ما قرار گرفته است.

باتوجه به نوپابودن شهرستان فنوج ودایرشدن ادارات جدیددراین شهرستان امیداست دربکارگیری نیروی اسخدامی به هرعنوانی اعم ازقراردادی،پیمانی،شرکتی و… ازنیروهای بومی بیشماری که به امیدفردایی بهتر وبارنج بسیارتحصیل نموده اند استفاده شود.

دراین راستا اسامی جوانان مدرک داربیکار وبومی شهرستان فنوج به شرح ذیل به استحضارمیرسد،امیداست این پیام به دست مسئولین استانی وکشوری برسد تا به فکر این جوانان عزیزباشند.باتشکر(و.ش جوان فنوجی)

دوستان اسامی خودرا بامشخصات نام ونام خانوادگی،رشته تحصیلی،مدرک اخذشده ذکر می نماییم:

فوق دیپلم حسابداری:

1بهزادقاضی زاده

2امیراربابی

3سعیدنصرتی

4مهردادمحمدی پور

5فرزادمحمدی

6عبدالطیف استادی

7عبدالله داوودی

فوق دیپلم کامپیوتر:

1فاطمه محمدی

2پروین محمدی

3زهرارئیسی

4نسرین محمدی پور

5فریباچاکری

6جان بی بی مصفا

7جوادمیری

8محسن قاضی زاده

9سمانه استادی

10سیماداوودی

11احسان قاضی زاده

فوق دیپلم آموزش ابتدایی: 1

فاطمه قاضی زاده

2مهری اربابی

3عابده اربابی

4مینااربابی

5نسیمه داوودی

6رضیه استادی

7حمیده اربابی

8حسنیه رئیسی

فوق دیپلم زبان انگلیسی:

1اسماء استادي

2زينت استادي

فوق دیپلم دینی وعربی: 1

محمدشیرمحمدی 2

سیمانصرتی

فوق دیپلم ادبیات: 1

سیمین استادی

2یاسرکدخدایی

فوق دیپلم طراحی ودوخت: 1خدیجه اربابی

فوق دیپلم بهداشت حرفه ای: 1مژده محمدی

فوق دیپلم مبارزه بابیماریها: 1اسماعیل سلیمانی

فوق دیپلم نقشه برداری: 1مریم محمدی

فوق دیپلم اموراداری: 1ابراهیم ارباب

فوق دیپلم اموربانکی: 1کامبیزمحمدی

فوق دیپلم ریاضی: 1احمدتوحیدی نیا

فوق دیپلم تربیت بدنی: 1الهام استادی

لیسانس حسابداری: 1نوره اربابی 2احمدقاضی زاده 3یونس اربابی

4واحدبخش کدخدایی 5محمودکدخدایی

لیسانس ادبیات فارسی: 1سیده جمیله قریشی 2گلثوم اربابی(کمال) 3جمشیدقاضی زاده 4حمزه شرکتی 5حمیده اربابی 6عدالوحیداربابی 7آزادداوودی 8عبدالصمدمصفا 9زری قاضی زاده 10مرضیه شهنویی

لیسانس جغرافیا: 1آسمه کدخدایی 2اسماعیل شیرانی 3سعیداربابی

لیسانس حقوق: 1فهدرییسی 2فاطمه ارباب 3زینب اربابی 4زهراایزدپناه

لیسانس مدیریت بازرگانی: 1یاسین نصرتی 2محبوبه نصرتی 3امیداربابی 4آرزوکدخدایی 5گلی اربابی 6مرسامحمدی

لیسانس تربیت بدنی: 1جمشیدجلالی 2کامبیزاربابی

لیسانس مدیریت صنعتی: 1عارف اربابی 2زهراچاکری

لیسانس امورتربیتی: 1محمدامین محمدی(احمد) 2احمدکدخدایی 3شهریارمحمدی لیسانس اموربانکی: 1علی اربابی 2مریم نصرتی

لیسانس الهیات وفلسفه: 1فرزانه قاضی زاده 2نوره کدخدایی 3خالدشهنویی 4آرمان شیرانی 5جمیله رییسی

لیسانس علوم اجتماعی: 1احمداربابی(قاسم) 2فاطمه چاکری 3فاطمه نصرتی

لیسانس علوم سیاسی: 1نصیراحمدهوتی 2عبدالناصرحوتی 3امین ملک زائی

لیسانس روانشناسی: 1فرزانه محمدی 2نوره نصرتی

لیسانس بهداشت محیط: 1رحم بی بی محمدی(محمدحسین) 2نوشین سلیمانی

لیسانس زبان انگلیسی: 1ابراهیم چاکری 2رویا زارعی منش 3خالدارباب

لیسانس دینی وعربی: 1مهراب لشکری 2فاطمه رییسی

لیسانس زیست شناسی: 1آسیه قریشی 2مهرانگیزمحمدی پور

لیسانس شیمی: 1فرشته محمدی 2رحم بی بی محمدی

لیسانس اقتصاد: 1حامددرانی

لیسانس خرفه وفن: 1رسول درزاده(نورمحمد)

لیسانس منابع طبیعی: 1جوادقاضی زاده

لیسانس باستان شناسی: 1علیرضا نصرتی

لیسانس تاریخ: 1آرمان نصرتی

لیسانس مدیریت آموزشی: 1محمدعظیم هوتی

لیسان مدیریت دولتی: 1ایمان هوتی

لیسانس آمار: 1الیاس هوتی

لیسانس کامپیوتر: 1احسان هوتی مهندسی عمران: 1ناصرمیری 2عمران مبارکی لیسانس ریاضی: 1مریم چاکری

مهندسی مکانیک: 1بهنام اربابی

مهندسی تکنولوژی برق قدرت 1یاسین اربابی

مهندسی کشاورزی 1نرگس نصرتی

پرستاری: 1سمانه محمدی پور

فوق لیسانس جغرافیا: 1عبدالله رییسی 2عبدالرزاق نارویی 3عثمان اربابی

فوق لیسانس حسابداری 1عطارئیسی

فوق لیسانس کامپیوتر 1محمدامین نصرتی

فوق لیسانس برق ومخابرات عبدالمالک رییسی

فوق لیسانس مدیریت دولتی 1عبدالرحمن هوتی

فوق لیسانس زیست شناسی 1عبدالله هوتی

فوق لیسانس شیلات 1یاسین هوتی

فوق لیسانس علوم سیاسی 1احسان رییسی

فوق لیسانس مردم شناسی 1جلیل ارجمندی

فوق لیسانس زبان انگلیسی 1عبدالرحمن بارانی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی 1فرامرز رییسی

این لیست توسط جوانان بیکاردارای مدارک تحصیلی شهرستان فنوج ترتیب اثر داده شده است .

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا