اطلاعیه: حزب مردم بلوچستان به مناسبت تظاهرات در برلین – آلمان

جمعی از اعضاء وطرفداران حزب مردم بلوچستان درادامه فعالیت های بین المللی برای افشاگری و اعتراض به تبعیض ، سرکوب و کشتار مردم بلوچستان توسط رژیم ایران تظاهراتی درمیدان معروف و شلوغ برلین براندربرگ گیت بتاریخ ۳۱ آگست ۲۰۱۹ برگزار نمودند.

سازمان احوازی برای دفاعی از حقوق بشر ضمن شرکت، همکاری موثری در انجام تظاهرات داشتند. همچنین از تلویزیون احوازنا که بخشی از تظاهرات را مستقیم پخش کردند تشکر می کنیم.

این در حالی است که جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی در مقابل نقض حقوق بشر حکومت ایران در بلوچستان سکوت اختیار کرده است.

این اعتراض برای اطلاع رسانی و آگاهی افکار عموم مردم دنیا صورت گرفته است .

پروژه ملت سازی بر بنیاد هویت دولتی (فارس و شیعه) با سیاستی فاشیستی ملی-مذهبی در دهه ها اخیر نمود بارزتری یافته است. دولت ایران دو سیاست موازی برای تضعیف هویت ملی مردم بلوچ را بطور سیستماتیک پیگیری می کند. در تدارک تقسیم دوباره بلوچستان و در راستای آن در صدد حذف نام بلوچستان است . همزمان دولت روحانی با اعلام سیاست آمایش جمعیتی بلوچستان سیاست تغییر جمعیتی بلوچستان را شدت بخشیده است تا مردم بلوچ را در سرزمین مادری خود به اقلیت تبدیل بکند.

در این تظاهرات اعضاء و طرفداران حزب مردم بلوچستان نسبت به دستگیری، شکنجه و اعدام جوانان بلوچ و کشتار مردم عادی بلوچ تحت بهانه های واهی و همچنین اعدام زندانیان سیاسی در بلوچستان و ایران اعتراض نمودند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران گردیدند.

شعارهای خود را به زبان بلوچی و آلمانی و فارسی فریاد میزدند از جمله “ماتی زبانءِ وانگ و زانگ می حقّ انت”،” بلوچستان بلوچستان مئی راجءِ پجارانت”، “سوختبران کشئگا نه منن”، “بلوچی زبان مئی راجی پجارانت “، “بلوچستان بهر و بانگ نه منن” ، “جنین ومردین هک برابر انت”، “نه به تغییر بافت جمعیتی بلوچستان” از جمله شعارهایی بودند که تظاهرکنندگان سردادند.

تعدادی از شرکت کنندگان دراین تظاهرات مسالمت آمیز بیاناتی در ارتباط با سرکوب و تبعیض شدید و خارج از عرف مردم بلوچستان توسط جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند.

این تظاهرات رأس ساعت ۱۲ آغاز و در ساعت ۱۴:۰۰ پایان یافت.

حزب مردم بلوچستان

۳۱ آگست ۲۰۱۹

قعطنامه تظاهرات: (ترجمه این قعطنامه به پارلمان و وزارت خارجه آلمان فرستاده شده است)

قطعنامه حزب مردم بلوچستان – المان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا