اطلاعیه جبهه متحد بلوچستان- جمهوریخواهان فدرال

حمله موشکی جمهوری اسلامی را به مقر و دفتر سیاسی احزاب کردستان ’حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان راشدیدا محکوم می کنیم:

هم میهنان گرامی!

تمامی اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از خیزش چند میلیونی مردم در بیشتر شهرها به خصوص در بین ملیتهای ایران در دێماه گذشته، نشانگر آنست که ملّایان حاکم بر کشور، حکومت خود را در فروپاشی  می بینند.

تحریمهای مقطعی آمریکا، بویژه در ماه آینده و سقوط ارز کشور تا پنج برابر نسبت به گذشته، آنها را به وحشت انداخته است.

رژیم جمهوری اسلامی، برای نشان دادن ماندگاری خود به جهانیان، علاوه بر کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در مناطق ملی و شکنجه های دستگیرشدگان اخیر، اکنون به موشکباران  احزاب کردی در خارج از کشور از جمله مقرّ نیروهای سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان پرداخته است.

رهبران جنایت پیشه‌ی دیکتاتوری دینی ایران، از آنجایی که دست در کشتار اعضا و رهبران سیاسی همه‌ی سازمانها و احزاب سیاسی ایران زده است و هیچ راه گریزی از دادگاههای فردای خود ندارد، چاره‌ی کار را به جز در کشتارمخالفین خود نمی بیند. بر پایه‌ی چنین ترس و وحشتی، میرود تا در آینده ای نزدیک، دست به کشتارهای میلیونی مردم کشور بزند.

امیدواریم که همه‌ی پارلمانها و دولت های مترقی و حقوق بشری جهان، این اقدام جنایت پیشگان جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آنها را مسئولانه مورد بازپرسی جهانی قرار دهند.

جبهه‌ی متحد بلوچستان ایران، این اقدام جنایتکارانه بر علیه رزمندگان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات مردستان، در خاک کردستان عراق و اعدام انتقام جویانه ای اخیر علیه جوانان بلوج و کرد را، شدیدا محکوم میکند.

مردم بلوچ به گواهی تاریخ همیشه در کنار ملت کرد و تمامی ملیتهای ایرانی قرار داشته و شهید شدن رزمندگان و پیشمرگهای کرد را تسلیت و خود را همدرد آنها احساس خواهیم کرد.

نابود باد حکومت جمهوری اسلامی ایران

پیروز باد مبارزه‌ی آزادیخواهانه‌ و دمکراتیک مردمان ایران.

جبهه‌ی متحد بلوچستان ایران – جمهوریخواهان فدرال

9 سپتامبر 2018

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا