اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی و عادی در زندان زاهدان و انتقال تعدای از آنها به شکنجه گاه این زندان

روز دوشنبه۸ دی ماه زندانیان سیاسی و عادی بند ۲ معروف به بند جوانان و بند ۶ زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به تاخیر در دادن جیره غذایی ، رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگرانه علیه زندانیان دست به اعتراضات گسترده در این ۲ بند زدند . این اعتراضات حوالی ساعت ۱۶:۳۰ باسر دادن شعار علیه زندانبانان ،قوه قضاییه و بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲ معروف به بند جوانان آغاز گردید مدتی بعد از اعتراضات ،پاسداربندها بند را ترک و فرار کردند

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی و عادی در بندهای ۲ و۶ زندان مرکزی زاهدان نسبت به شرایط و رفتارهای غیرانسانیزندانبانان و یورش وحشیانه گارد ویژه زندان و انتقال تعداد زیادی از آنها به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان.

روز دوشنبه۸ دی ماه زندانیان سیاسی و عادی بند ۲ معروف به بند جوانان و بند ۶ زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به تاخیر در دادن جیره غذایی ، رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگرانه علیه زندانیان دست به اعتراضات گسترده در این ۲ بند زدند . این اعتراضات حوالی ساعت ۱۶:۳۰ باسر دادن شعار علیه زندانبانان ،قوه قضاییه و بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲ معروف به بند جوانان آغاز گردید مدتی بعد از اعتراضات ،پاسداربندها بند را ترک و فرار کردند و عملا بند در اختیار زندانیان قرار گرفت . این اعتراضات بلافاصله به بند ۶ سرایت نمود. افسر نگهبان و زندانبانان ولی فقیه با شروع اعترضات در این بند آن را ترک و فرار کردند .

پس از شدت گرفتن اعتراضات و سرایت به بندهای مختلف نیروهای سرکوبگر گارد ویژه زندان وارد عمل شدند و هر دو بند را به محاصره خود در آورد اما جرأت ورود به بندها را نداشتند.

پس از مدتی مسئولین زندان به زندانیان قول دادند که شرایط زندان را بهبود و به خواسته های آنها رسیدگی خواهند نمود . زندانیان موافقت کردند که افسر نگهبان و پاسداربندها به بند بازگردند .

اما مسئولین زندان از حسن نیت زندانیان سوء استفاده نمودند و گارد زندان را وارد بند کردند و حدود ۱۵ نفر را از سالن ۲ بند جوانان خارج و به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند. این زندانیان تحت شکنجه های شدید جسمی شکنجه گران قرار دارند.

زندانبانان ولی فقیه همین شیوه سرکوبگرانه را علیه زندانیان سیاسی و عادی بند ۶ بکار بردند و بیش از ۸ نفر از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را از بند ۶ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند. از جمله آنها ملک محمد آبادیان از سرداران معروف و مورد احترام مردم در استان سیستان و بلوچستان،جواد آبادیان ۲۰ ساله، نظام الدین ملازاده ۲۰ ساله،جابر آبادیان ۱۹ ساله،گل محمد بلیدهی ۳۰ ساله، مصطفی غلامیان را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه و هادی آبادیان را از بند ۶ به بند دیگری منتقل کردند.

بند های ۲ و ۶ و سایر بندهای زندان مرکزی زاهدان همچنان متشنج می باشد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و عادی ، سرکوب وحشیانه اعتراضات آنها و انتقال تعداد زیادی از زندانیان به سلولهای انفرادی شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان و مورد شکنجه جسمی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پایان دادن به سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی و عادی توسط زندانبانان ولی فقیه در زندان مرکزی زاهدان است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ دی۱۳۹۳ برابر با۲ ژانویه ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا